Egy könyv zenéről, táncról, generációkon átívelő hagyományról

Jávorszky Béla Szilárd a magyar FOLK története,  népzene – táncház - világzene című könyve megjelent a Kossuth Kiadónál.

Több mint 40 éve annak, hogy a Liszt Ferenc téri Könyvklubban létrejött az első táncház, s az egykori szűk szakmai kezdeményezés ma tízezreket vonz világszerte. Bár többen többször temették, múltidézőnek, korszerűtlennek bélyegezték, ma is eleven valóság, mi több, exportképes magyar termék. Nemrég pedig mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára.

2013. április 2. 16:04 - Rockzenei mércével mérhet- lett az érdekl-dé s (Seb- és Halmos( Fotó Szalay Zoltán.jpg ©Rockzenei mércével mérhet- lett az érdekl-dé s (Seb- és Halmos( Fotó Szalay Zoltán.jpg
Rockzenei mércével mérhető lett az érdeklődés (Sebő és Halmos - Fotó Szalay Zoltán)

Az évforduló kapcsán végre megszületett a magyar népzene és világzene történetét feldolgozó, átfogó első olyan könyv, amely egyszerre kultúrtörténeti munka, szakkönyv és olvasmányos „sztori”. Szerzője arra vállalkozik, hogy e közel 300 oldalas, fotóval gazdagon illusztrált, élményszerű visszaemlékezésekkel tarkított kötetben a társadalmi-kulturális-zenei gyökerek és háttér bemutatásával, az irányzatok ismertetésével, a kiemelkedő jelentőségű előadók pályafutásának és műveinek értékelésével elősegítse a magyar nép- és világzene szerepének, helyének, értékeinek megismerését. A Halmos–Sebő-duótól a Csík zenekarig, a Muzsikástól a Ghymesig, a szászcsávásiaktól Lajkó Félixig.

2013. április 2. 16:04 - Az FMH-ban hetente zajlott tánctanítás, diavetíté s és szabad tánc (Muzsikás) Fot ó Kása Bél a.jpg ©Az FMH-ban hetente zajlott tánctanítás, diavetíté s és szabad tánc (Muzsikás) Fot ó Kása Bél a.jpg
Az FMH-ban hetente zajlott tánctanítás, diavetítés és szabad tánc (Muzsikás - Fotó Kása Béla)

„Nem elegendő, ha csak a múzeumokban elraktározott parasztzenével foglalkozunk. Mert a lényeges az, hogy a parasztzenének szavakkal le sem írható benső karakterét vigyük át a műzenébe, hogy átömlesszük belé a paraszti muzsikálás levegőjét.” Bartók Béla

Zene és tánc, abból is a generációkon átívelő népi fajta, a múltbéli hagyományok átörökítése és továbbélése – ezek a sarokkövei a magyar FOLK története című átfogó könyvnek. Az újabb generációknak szól, amelyek még csak most ismerkednek ezzel az élettel teli világgal, és természetesen azoknak az aktív részvevőknek is, akik a fiatalságukat oly szívesen töltötték ebben a közegben.
A kiadvány lapjain megismerhetik a műfajt a szélesebb közönség elé táró kutatókat, gyűjtőket, azaz átörökítőket. Áldozatos munkájukat, életre szóló azonosulásukat ezzel a misszióval. A hangokat, dallamokat és a mozgást nehéz lenne érzékeltetni egy könyvben. Szerencsére azonban a kezdetektől akadtak fotósok, akik lelkes és belső késztetésből fakadóan járultak hozzá a hazai folktörténet dokumentálásához.
Amikor lapozzák e kötetet, és végigjárják velünk a tánc­házmozgalom útját a kezdetektől napjainkig, a történeteket, visszaemlékezéseket és a száraz tényeket archívumokban őrzött, hagyatékokból ránk maradt és a mai napig folyamatosan rögzített képek teszik elevenné.
Ezt a kincset fotográfusok, részvevők, hagyományőrző munkatársak és civilek gyűjtötték és gondozták. Nagy köszönet jár érte. Azoknak is, akik megosztották velünk.
Mert így teljes a kép. Csák Erika (szerkesztő)

 

„Ha Európa kíváncsi a múltjára, hozzánk kell fordulnia. A cselédek a maguk divatjamúltságával olyan műveltség darabjait őrizték meg, amely valamikor itt, a Kárpát-medencében egyetemesen mindenkié volt.” Sebő Ferenc

 

„Egész életemben arra törekedtem, hogy érzékeltessem: az ember egyszerre szeretheti a legtisztább jazzmuzsikát és az eredeti népzenét. Egyszerre lehet korszerű és magyar.”
Dresch Mihály

Jávorszky Béla Szilárd
(1965, Budapest), újságíró, szerkesztő, rocktörténész; a hazai és nemzetközi populáris zene évtizedeit feldolgozó, hiánypótló könyvsorozatok társszerzője.
 

Részlet a Kossuth Kiadó sajtóanyagából

 

 

 

 

Hirdetés