Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a CSEPPEK.hu-ra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

  • A CSEPPEK.hu webszájton található tartalom a CSEPPEK.hu kiadójának szellemi tulajdona.
  • A CSEPPEK.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag stb.) feldolgozása és értékesítése.
  • A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A CSEPPEK.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  • A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
  • Minden regisztrált felhasználó, aki a CSEPPEK.hu-n tartalmat tesz közzé (Blog, Fórum, Hozzászólás, Cikk stb.) egyben nyilatkozik arról is, hogy ezt nem törvénybeütköző módon teszi, továbbá jogot ad a CSEPPEK.hu kiadójának, hogy azokra szellemi tulajdonjogát kiterjeszthesse. A CSEPPEK.hu ezen tartalmakért felelőséget nem vállal.
  • A CSEPPEK.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.