Ravennai antik mozaikgyűjtemény Pécsett

Időpont: 
2010. április 10. 0:00 - szombat - 2010. május 10. 0:00 - hétfő

Egy több európai várost és fővárost érintő kiállítássorozat részeként, idén április 10. és május 10. között Pécs látja vendégül a ravennai antik mozaikok másolatának gyűjteményét a Dóm Múzeumban és a Cella Septichora Látogatóközpontban.

Ravenna volt a Nyugat legfontosabb politikai és kulturális központja a latin világ hanyatlásának évszázadaiban; a Nyugat-római birodalom, a gót királyság, végül a bizánci birodalom fővárosa. Ez az időszak olyan remekművekkel gazdagította Ravennát, mint a Galla Placidia vagy az Ortodox keresztelőkápolna ókeresztény mozaikjai, illetve a Szent Apollinaris új templomában, az Ariánusok keresztelőkápolnájában és az Érseki kápolnában található Theodor-kori mozaikok. Ravenna gazdagságához a bizánci mozaikok is hozzájárultak a Szent Vitalis-templom és a Szent Apollinaris in Classe -templom arany dekorációin látható ragyogó mozaikokkal. E kulturális látnivalók, Nagy Theodorik mauzóleumával egyetemben, az Unesco Világörökség részeit képezik. A világ egyetlen városa sem őriz művészeti szempontból ilyen kimagaslóan gazdag, a keresztény ikonológia számára ilyen fontossággal bíró művészettörténeti jelentőségű mozaikokat.

Ezen értékek birtokában, az ’50-es évek elején létrehoztak egy több mint hatvan, az eredetihez hű mozaikmásolatból álló gyűjteményt - az egész világon népszerűsítve ezzel Ravenna felbecsülhetetlen értékeit. A munkálatokat a Szépművészeti Akadémia Mozaik csoportja, az antik művészet hűséges őrzői végezték, akik egy nagyon összetett és szigorú módszer alkalmazásával az eredeti művekkel megegyező másolatot készítettek.

E valódi mesterműveknek számító másolatok, melyeket 1951-től kezdve Európa-szerte kiállítottak, széles körben nagy sikert arattak. Sikerük nem véletlen, hiszen a mozaikmesterség kézzelfogható példájaként szolgálnak, megtekintésük az egyetlen lehetőség arra, hogy megcsodálhassuk a mozaikok egyes részleteit, melyeket lehetetlenség lenne látni az eredeti művek esetében.

A lehetőség, hogy ezt a gyűjteményt Pécsen állítsák ki Ravenna Provincia kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere révén valósult meg Pécs és a boszniai Tuzla testvérvárosi kapcsolatának keretében. A két város közötti hasonlóság sokoldalú: ahogy Ravenna, Pécs is büszkélkedhet ókeresztény emlékekkel, például az Unesco által a Világörökség helyszínei közé választott Cella Septichora Látogatóközponttal, mely egy közös múlt dicsőségének tanúbizonysága, s amely egyben hozzásegítette a magyar várost a 2010-es év Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez, melyre Ravenna is pályázik a 2019-es évre.

Hirdetés