G. Heller Zsuzsa Kontrasztok c. kiállítása a Faur Zsófi Galériában

Válogatás az elmúlt 35 év munkáiból.

A kiállítást 2019. február 28-án, 19 órakor Bordács Andrea esztéta nyitja meg. A Faur Zsófi Galéria G. Heller Zsuzsa keramikus-szobrász gazdag életművéből négy korszak meghatározó témáit és annak tárgyi bizonyítékait mutatja be a Kontrasztok című egyéni kiállításon.

"A tárlat több mint 35 év munkásságát öleli fel, válogatást nyújtva a 80-as évektől egészen a napjainkig készült alkotásokból. G. Heller Zsuzsa a 80-as években színezett porcelán plasztikákkal foglalkozott és sajátos kollázstechnikát alkalmazott. A mértani formákat organikus részletekkel kombinálta, már a korai munkákban kontrasztokat alkotva. A művésznő a 90-es években nagy lépést tett a szobrászat irányába, amikor elkezdte a porcelán alapanyagot a pirogránittal kombinálni, ezáltal egy új plasztikai minőséget létrehozva. A látszólag technikai fordulat mérföldkőnek számított G. Heller karrierjében, és erőteljesen a nonfiguratív szobrászat irányába vezette pályáját. Ebből indult ki a Bábel tornya, mint téma feldolgozásánál is, amely ősidők óta az emberi elvágyódás és a magasságba törekvés szimbóluma. Az alkotásokban a tornyok szellemi és technikai különbözősége rejti azt a kontrasztot, mely minden emberi megnyilvánulás, érzés, jelenség kifejezhetőségét egyformára redukálja (Nagyvárosi Bábel, Hajnali Bábel, Arany Bábel, Éjféli Bábel stb.). Az új évszázad elején a művésznő eszköztárában megjelentek az installációk is. Az alagsorban kiállított Életvonal az elmentek emlékére című alkotásban a porcelán, a vas, a pirogránit és a videofilm kombinációja az emberi lét értelmén, valamint az élet és halál állandó körforgásán gondolkodtat el, megjelenítve a születés és elmúlás kibékíthetetlen ellentétét. A 2019-ben készült Dimenziók falképsorozat pedig a bemutatott életmű elmúlt 35 évére reflektál. A művek egyediségén túl rendkívüli jelentőségű, hogy a számos külföldi kiállításon komoly elismerést kivívó művek közül többel ismét találkozhat a hazai közönség."
A kiállítás kurátora: Jerger Krisztina művészettörténész