Maschere Hysteria - Gaál József kiállítása és a Forrás 2019. októberi számának bemutatója

A kiállítást október 15-én megnyitja és a Forrást bemutatja, Füzi László – a Forrás főszerkesztője.

Gaál József sokszor totemszerű, maszkszerű arcai nekem mindig is a teremtésről beszéltek, arról az archaikus teremtésélményről, amikor szinte a puszta földből próbálunk életre hívni valamit. Egyszerre roncsolja és teremti az arcokat, roppant plasztikusan és bátran bont és épít, szembe mer nézni a teremtés lehetetlenségével, a kezdettől benne foglaltatott kudarccal, a sötét reménytelenséggel… Ránézek, visszanéz, és ez megrázó élmény.” /Dragomán György/

„Gaál József sokrétű, műfajokat átható művészete absztrakciós módszerekben is gazdag. Stilizáltnak tűnő ábrázolásai árnyalt jellemrajzok. Műveinek előadásmódja, alkalmazott képi eszközei általában groteszkek, de minden festményét, grafikáját és plasztikáját a valósággal való szembenézés, a dolgok mélyére hat(ol)ó kereső attitűd motiválja. Alkotásai pontos definícióját adják a groteszk realizmus (’grotreál’) fogalmának, s egyben kísérletet tesznek a realista és absztrakt ellentétén alapuló, bipoláris művészetfelfogás felszámolására.

Művészetének másik fontos vonása: múlttal való intenzív kapcsolata. Ősi rítusok világába vezető magánmitologikus univerzuma, pusztulásformákból és rombolással építkezik, alkotásai archaikus faktúrákat hordoznak. Művészetének tartalmi és formai archaizálása az elmúlt korok művészeti, kulturális és történeti örökségéhez való visszanyúlásból, az arra való reflektálásból, valamint a kultúrtörténeti fogalmak, jelek, nyomok és hagyományok modernizálásnak és aktualizálásának szándékából ered. Egyben archaizálása transzcendentális és metafizikus tartalmakkal telítődik.” /Szeifert Judit/

A kiállítás megtekinthető: 2019. október 30-ig, munkanapokon 13-17 óráig

Kápolna Galéria (Kecskemét, Kápolna u. 13.)