Értő olvasás – Sikeres élet

Szavak felismerése és megértése mozgással – Program a funkcionális analfabetizmus megelőzésére.

A United Way Magyarország aktívan segíti a kisiskolásokat abban, hogy elsajátítsák a tananyagot. Sajnos, ma Magyarországon minden ötödik kisiskolás olvasási nehézségekkel küzd: ha nagy nehezen össze is olvassák a betűket, képtelenek értelmezni a szöveget. Ha a funkcionális analfabetizmus kialakulásának nem sikerül elejét venni, minden későbbi oktatás kárba vész. Az ún. „értő olvasáshoz” nyújt segítséget a United Way és a Vadvirág Alapítvány közös kezdeményezése.

A United Way Magyarország olyan konferenciát és gyakorló műhelyt rendezett – elsősorban tanárok számára –, amely változatos módszereket és kezdeményezéseket mutat be ahhoz, hogy a kisdiákok valóban meg is értsék az olvasott szövegeket. A rendezvényen a kaposvári Vadvirág Alapítvány – a gyakorlatban már sikeresen bizonyított – módszertanát Kárpáti Anikó, az Alapítvány szakmai vezetője mutatta be. A módszer összeköti a szavak felismerését a testmozgással. Ennek segítségével jelentősen csökkenthető a funkcionális analfabéták száma, vagyis az így oktatott kisdiákok többsége nagy valószínűséggel képes lesz megérteni a tananyagot – ezáltal visszaszorulhat az iskolai lemorzsolódás, és a diákok eredményesebb tanulmányokat folytathatnak.

Az esemény fővédnöke – egyben a konferencia fő előadója – Dr. Csépe Valéria kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja, a TTK Agyi Képalkotó Központ vezetője volt, aki megvilágította a pedagógusok számára az olvasott szövegek megértésének élettani hátterét: „Az olvasás igen összetett készség, egy olyan dekódolási és felismerési folyamat eredménye, amely számos képességre épül. Éppen ezért időt kell szánni arra, hogy azok a meghatározó, és egy adott korcsoportban igen eltérő fejlettségű képességek, amelyek az olvasás alapjait adják, minden tanulónál megfelelő szintet érjenek el. Ehhez személyre szabott oktatásra, mindenekelőtt pedig jó tanítókra van szükség. A tanító személyisége fontosabb minden másnál."

A konferenciát tematikus szakmai műhelyek követték, melyeken a részt vevő mintegy 150 tanár a gyakorlatban is megismerkedhetett az innovatív módszertannal.

Adriány Kincső, a United Way Magyarország ügyvezető igazgatója a konferencián ismertetett „KönyvForgató” program mellett bemutatta a szervezet egyéb programjait is, amelyek mindegyikével a magyar gyerekeket és fiatalokat támogatják tehetségük kibontakoztatásában és álmaik valóra váltásában – különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre és fiatalokra. Programjaik fókuszában az oktatás – mint a társadalmi mobilitás előfeltétele – kiemelt helyen szerepel. A konferencia végén Adriány Kincső kijelentette: „Az egyik legfontosabb társadalmi feladatunk, hogy segítsünk azoknak a kisdiákoknak, akik családi vagy anyagi hátterük miatt nehezen küzdenek meg bizonyos tanulmányi kihívásokkal, köztük az értő olvasás megkerülhetetlen feladatával. Ha sikerül visszaszorítanunk a funkcionális analfabetizmust, azzal hozzájárulunk, hogy a magyar gyerekek és fiatalok a társadalom számára értékes, felkészült és önellátásra képes, boldog felnőttekké váljanak.”