Rendetlenség a rendben - Vera Molnar művészete a Kiscelli Múzeumban

Vera Molnar nemcsak napjaink képzőművészetének egyik kiemelkedő alkotόja, de meghatározό jelentőségű előfutára is.

A művészt már az ötvenes-hatvanas években foglalkoztatta a „machine imaginaire”, az embert helyettesítő gép és a művészet összefüggésének a kérdése. Az 1947 óta Párizsban élő Vera Molnar nemcsak az első (női) komputerművészek egyike. Úttörő és első volt az algoritmikus és a véletlent tudatosan összekapcsoló és alkalmazó művészek között. Művészetében elsősorban a kutatás foglalkoztatja, a rend, a struktúra, illetve a rendetlenség összekapcsolásának lehetősége.

A művész a hatvanas évek végétől megtanult programozni, s számítógép által generált műveket hozott létre, ezért a nemzetközi színtéren is a komputerművészet egyik megújítójaként tartják számon. Életművének besorolása egyik vagy másik műfaji kategóriába azonban cseppet sem ilyen egyértelmű. Szorosan véve nem tartozik sem a konkrét, sem a geometrikus absztrakt irányzathoz, ugyanis a látszat ellenére alkotásai nem felelnek meg egyik kategória szigorúan vett kritériumainak sem. Nem konkrét absztrakt, mert mértéktartόan, de eltökélten rúgja fel annak merev szabályait, de klasszikus értelemben nem tekinthető a geometrikus absztrakt képviselőjének sem, mivel nem formákkal dolgozik, hanem vonalakkal. Ezek a vonalak formálódnak keze alatt egyszerű geometriai idomokká.

Vera Molnar munkásságát az emeli a kortársak legnagyobbjai közé, hogy a számítógép használatával is képes olyan alkotásokat létrehozni, amelyek nem személytelen, mechanikus, rideg művek, hanem emberközeliek: magukon hordozzák a művész gazdag képzelőerejének, kreativitásának és fáradhatatlan kísérletező kedvének a nyomait. A számítógép használata ugyanis nem teszi feleslegessé és nem zárja ki a művész közreműködését, mivel az alkotófolyamat döntő szakasza az emberi agyban zajlik le. A komputer csak a munkát megkönnyítő, végtelen kombinációs lehetőséget felkínáló és véletleneket generálό eszköz. Az irányítás és döntés a művész kezében van – és Vera Molnar ezt mesteri mόdon műveli.

A Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtárban a gyűjteményi és a kiállítási munka szorosan összekapcsolódik. Az elmúlt években sikerült Vera Molnar egy-egy művét a gyűjtemény számára megvásárolni. A műtárgy szerzeményezéssel egy időben merült fel egy Vera Molnar kiállítás rendezésének az ötlete a Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjteményből, ahol egy szinte a teljes életművet felölelő Vera Molnar-műtárgyanyag található. Ezek mellett először láthatóak a múzeumi új szerzemények.

A kiállítás és a katalógus a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény együttműködéseként valósul meg.

Kurátorok: Róka Enikő, Cserba Júlia

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

A kiállítás megtekinthető: 2019. október 31. – 2020. március 15.

Hirdetés