“E-aláíró kisokos bölcsődéknek, óvodáknak, iskoláknak”

Elektronikus ügyintézésre kell áttérjenek 2020. január 31-től többek között a bölcsődék, óvodák is a Magyar Államkincstárral történő ügymenetben.

Több száz intézménynek kell áttérnie az e-ügyintézésre - ingyenes információs oldalt indított az érintettek számára az e-aláírás specialista NETLOCK.

A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint számos nevelési feladatot ellátó intézménynek át kell térnie az elektronikus kapcsolattartásra a Kincstárral történő ügymentben: „Az egyházi és nem állami köznevelési intézményfenntartókat, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó fenntartókat (a továbbiakban: fenntartó) a központi költségvetésből megillető támogatások igénylésével, megállapításával, folyósításával, elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben, továbbá ezekkel a támogatásokkal összefüggő jogorvoslati, részletfizetési és bármilyen egyéb kérelmek tekintetében a Kincstár – a jogi képviselő nélkül eljáró bevett egyházi fenntartók kivételével – kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot.” 

Mindez azt jelenti, hogy az intézményeknek az eddig papír alapon beadott dokumentumokat a jövőben elektronikusan aláírva kell beküldeniük. Ahhoz, hogy ezt megtehessék szükség van a digitális dokumentumok elektronikus aláírását, hitelesítését lehetővé tevő e-aláíró, e-bélyegző tanúsítvány kiváltására. A több száz intézményt érintő változás kapcsán közérthető segédanyagot állított össze az e-aláírás specialista NETLOCK, hogy segítséget nyújtson a bölcsődéknek, óvodáknak vagy iskolának a folyamatban: “E-aláíró kisokos bölcsődéknek, óvodáknak, iskoláknak”. A weblapon az e-ügyintézéshez szükséges elektronikus aláíró tanúsítványok kiváltásával kapcsolatban minden szükséges információt megtalálható.

Mit jelent a változás?

A MÁK számára küldött igényléseket, e-mailben csatolt dokumentumokat elektronikusan aláírt formában kell benyújtsák az érintett intézmények a jövőben. Így például a normatíva igényléshez, elszámoláshoz kitöltött Excel táblázatokat is e-aláírással kell ellátni. Ahogy a MÁK fogalmaz: „minden mellékletet (csatolt fájlt) hitelesítéssel (szervezethez kötött e-aláírással, vagy szervezethez kötött e-bélyegzővel hitelesítve) kell ellátni”.

Mit kell tegyenek az intézmények?

1. Minden érintett intézménynek ki kell váltania az elektronikus hitelesítést lehetővé tevő e-bélyegző tanúsítvány.

2. Ilyen tanúsítvány kiadására kizárólag ún. bizalmi szolgáltató jogosult (például: NETLOCK Kft.)

3. Az e-aláíró tanúsítvány kiváltásával eleget tehetnek az intézmények a kötelezettségeiknek és képesek lesznek elektronikusan hitelesíteni a szükséges fájlokat, dokumentumokat, digitális állományokat.

Minden szükséges információt megtalálhatnak az érdeklődők NETLOCK által létrehozott segédoldalon.

Hirdetés