CO-WORK a pécsi Nádor Galériában

Orosz Klára, Roskó Gábor és Szíj Kamilla kiállítása.

Orosz Klára, Roskó Gábor és Szíj Kamilla művészeti projektekben való együtt-gondolkodása még az SZTE Rajz-Művészettörténet Tanszéken folytatott oktatói tevékenységük során kezdődött. A CO-WORK című kiállításuk fő motivációja a köztük létrejött kommunikáció tárgyiasítása, konkrét művekben történő megvalósítása. Az október 21-ig megtekinthető kiállítást Aknai Katalin, művészettörténész nyitja meg október 2-án 18 órakor.

A kiállításhoz kapcsolódó workshopok:

   Roskó Gábor október 2. 17:00 órától 19:00-ig

   Orosz Klára október 13. 17:30-tól 20:00-ig

   Szíj Kamilla október 21. 14:00 – 18:00-ig

Orosz Klára művészetét főként nagyméretű plasztikák és installációk jellemzik. Az érzékelés megtapasztalásával, a tér kiterjesztésével és a nézők bevonásával szándéka a kiállított tárgy és a befogadó közti távolságot minimalizálni. Most bemutatásra kerülő munkáinak fókuszában a dodekaéder – ötszög oldalú szabályos test – két- és háromdimenziós struktúrái állnak.

Roskó Gábor narratív festményein, rajzain gyakran számos emberalak tűnik fel, amelyek mind egy művészi magánmitológiával átitatott történetbe ágyazódnak. Grafikai és keramikusi munkásságán kívül rendkívül egyedi festészet jellemzi alkotói tevékenységét. Műveiben hangsúlyos szerep jut az allegóriáknak és az iróniának. Roskó szubjektíven szelektált történeti és vizuális referenciái között találjuk az ókori állatmeséket, a zsidó hagyományt, valamint a Közel- és a Távol-Kelet kultúráinak elemeit, művei éppen ezért enigmatikusak és időtlenek.

Szíj Kamilla alkotótevékenységének középpontjában a rajz és grafika alapját képező vonal áll. Szíj már korai munkásságában a sokszorosító grafikai technikák alkalmazásával, lemezeit modulokként alkalmazva egyedi műveket alkotott, majd a nyomtatást elhagyva rajzkarcokat kezdett készíteni és ezt követően pedig ceruzarajzokat. Eszköztárát és motívumait minimálisra redukálva ismétlődő jelekből hoz létre struktúrákat, rendszereket a direkt komponálás kiiktatásával.

A közös bemutatkozást erősíti és színesíti műfajilag nagyon különböző képzőművészeti tevékenységük. A kiállítás címadása nemcsak az ő együtt-dolgozásukra utal, hanem a kiállítás időtartama alatt, a látogatók és a PTE hallgatóinak bevonásával tervezett képzőművészeti workshopokra is.