A Láthatáron Csoport bemutatja

Hagyaték a Fészekben! - Alice és Martin Miller - egy toxikus anya-fia kapcsolat.

Szeptember 21-én és 23-án hosszú kényszerszünet után újra látható a Hagyaték című darab a Fészek Művészklubban. Az előadás a híres gyermekkor kutató pszichoanaltikus Alice Miller és a fia, Martin Miller pszichológus toxikus és feldolgozatlan kapcsolatát mutatja be Feuer Yvette és Rába Roland megjelenítésében. A darab a kapcsolati problémákon túl további fontos kérdéseket feszeget: trauma átörökítés, zsidóüldözés, kettős identitás, holokauszttélés.

2021. szeptember 21. és 23. - Fészek Művészklub (1073 Bp., Kertész u. 36.)

A világhírű gyermekkorkutató, Alice Miller és fia, a szintén pszichológus Martin Miller kapcsolatát bemutató Hagyaték című darabot Martin Miller 2013-ban íródott és 2019 áprilisában magyarul is kiadott könyve ihlette, ami édesanyjának a rekonstruált életrajza, valamint saját gyerekkorának leírása. Ebből a közfelfogás számára egy eddig teljesen ismeretlen kép rajzolódik ki az elismert pszichológusnőről.

Felmerül a kérdés: milyen folyamatok játszanak abban szerepet, hogy egy zseniális éleslátással bíró anya nem képes rálátni saját cselekedeteire, és nem képes érzékenynek lenni saját gyermekére? Urai lehetünk-e önmagunknak valaha, vagy múltunk foglyai maradunk, akármit is csinálunk? Szülőként el tudjuk-e engedni a gyerekeinket, képesek vagyunk-e egy önmagunkat túllépő, meghaladó szeretetre? Mi segítheti a változási folyamatokat?

Egy pszichoanalitikus anya, egy fiúgyermek, kettejük széteső, toxikus kapcsolata. Tömören erről szól a Hagyaték című darab, Alice és Martin Miller kapcsolatát boncolgatva.

A történet a fiú és az anya eltérő narratíváit ütköztetve, mozaikszerűen bontakozik ki. Az előadást követően a Martin Miller által írt könyv apropóján vele készült videóinterjút is levetíttik, és mindenkit várnak egy közös beszélgetésre. Az előadás az egyéni, családi és társadalmi traumák, valamint feldolgozásuk módját kutatja, a jelenből kiindulva villantja fel a múlt képeit.

Szereplők: 

Feuer Yvette (Alice Miller szerepében)

Rába Roland (Martin Miller szerepében)

Az előadás 60 perc szünet nélkül + egy Martin Millerrel készített 10 perces videó levetítése és kötetlen beszélgetés az alkotókkal (45 perc).

Trailer itt.

Hirdetés