A művészeti könyvtárak szerepéről tartanak konferenciát

A művészeti könyvtárak szerepe a digitális korban, avagy művészet, innováció, könyvtár címmel szervez október 6-án konferenciát az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) a Pesti Vigadóban.

Az esemény október 6-án 10 órától online követhető az MMA MMKI Facebook- oldalán és YouTube-csatornáján.

A konferencia kísérletet tesz arra, hogy a meghívott előadókkal felvázolja a magyar művészeti szakkönyvtárak korszerű eredményeit. Az eseményen a művészeti (képzőművészet, építőművészet, film- és fotóművészet, iparművészet, irodalom, népművészet, művészetelmélet, színházművészet, zeneművészet) szakkönyvtárak vezetői  mutatják be fejlesztéseiket, innovatív ötleteiket, a kapcsolódó szolgáltatásaikat, eredményeiket, illetve megosztják tapasztalataikat a meghívott vendégekkel.

Szóllás Péter az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának főosztályvezetője előadásában olyan kérdéseket vet fel, mint milyen egyedi szolgáltatásokat nyújthatnak, milyen egyedi feladatokat láthatnak el ezek a gyűjtemények? Az információszolgáltatás mellett megjelenik-e a kultúraközvetítés, túl tud-e mutatni az adott intézmény falain a könyvtár tevékenysége? Milyen együttműködéseket tapasztalhatunk a könyvtárak esetében a művészeti területen?

Andaházi Szeghy Viktor történész, könyvtáros, hadtörténész, az MMA MMKI Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár könyvtárvezetője előadásában hangsúlyozza, a magyar szakkönyvtári rendszerrel kapcsolatosan 2018–2019-ben végzett átfogó vizsgálat a felsőoktatási könyvtárakhoz hasonlóan értékelte az országos könyvtári hálózat ezen szegmensének működését és javaslatokat tett az országos struktúra új célkitűzéseire. E fenti értékeket központba helyezve egy jól működő, önálló szakmai koncepcióval rendelkező szakkönyvtár, a Művészetelméleti és Módszertani Szakkönyvtár kialakítását tűzte ki célul az MMA MMKI. Andaházi Szeghy Viktor ismerteti a közép és hosszú távú célokat is.

Rózsa Dávid az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója arra mutat rá, hogy a könyvtári szakterület és a nemzeti könyvtár stratégiája sem választható el egymástól; evidens, hogy mindkettőnek reflektálnia kell a másikra, s érdemes figyelembe vennie a felsőoktatási és az országos szakkönyvtárak évek óta publikus stratégiai anyagait. Az előadó megkísérli egységes keretbe foglalni azokat a témákat, amelyeket meghatározónak lát a következő évek hazai könyvtárügyében. Ezek közé tartozik a határon túli magyar közösségek és a magyarországi városok könyvtárainak fejlesztése; a gazdag hazai szakkönyvtári gyűjtemények támogatása; a hagyományos és a digitális könyvtári szolgáltatások összehangolása; a könyvtárak innovációs, adatközponti és a kreatív ipar értékláncában betöltendő szerepének kialakítása; a könyvtárosképzés megújítása.

Gál Vivien Tünde a Műcsarnok Könyvtár és Archívum könyvtárosa előadásában olyan kérdésekre ad választ, mint hogyan kapcsolódhatnak, és válhatnak partnerintézményekké a hazai és a határon túli képzőművészeti és kortárs művészettel foglalkozó középiskolák, felsőoktatási intézmények számára? Milyen új lehetőségekkel tudják fejleszteni a könyvtár kihasználtságát?

További előadók:

   Bánki Zsolt István a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ igazgatója

   Szőllősy Gabriella a Magyar Néprajzi Múzeum Szakkönyvtárának főosztályvezetője 

   Takács Gabriella a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvtárának könyvtárvezetője

   Gulyásné Somogyi Klára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtár igazgatója

   Péterfi Rita olvasászociológus, az OH Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója

A konferencia célja, hogy a művészeti területen elszórtan működő könyvtárak szakembereit közel hozza egymáshoz, határainkon belül, a távolabbi cél, hogy a határainkon túli művészeti szakkönyvtárak könyvtárosait is bevonja a beszélgetésekbe.

 

 

Hirdetés