Szembesítés a múlt és jelen párhuzamaival

Nemes Csaba kiállítása az m21 Galériában.

Nemes Csaba „Alakváltás” című kiállítása egy több mint 30 éve alakuló életmű áttekintése. A tárlat majd száz művön keresztül tart tükröt a nézőknek, hogy közelebb kerüljenek az örök kérdés megválaszolásához: Kik is vagyunk mi? A kiállítás a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed m21 Galériájában nyílik október 14-én, és november 28-ig látható. A kiállítást megnyitja Petrányi Zsolt művészettörténész, a kiállítás kurátora. A megnyitón való részvételhez védettségi igazolvány szükséges!
Az Alakváltás cím arra utal, hogy bár Nemes művészete sokféle formát, témát mutatott az elmúlt évtizedben, azok eredőjében mégis felfedezhető egy olyan érdeklődés, ami a műveket összeköti és értelmezi a néző számára is. A kiállítás több korszakot mutat be. Fotó alapú mediális műveinek karaktere a rendszerváltás utáni Magyarország világában gyökerezik, amikor egy átalakuló politikai élet, társadalom és gazdaság korszakát éltük. Ennek a korszaknak az egzisztenciális dilemmái későbbi festményein is visszatértek, és témát adtak különböző sorozatainak.

A kiállítás magját két, a ’90-es évekre visszavezethető gondolatkör határozza meg. Az egyik az identitáskeresés, ami mindenkit, művészt és nem művészt egyaránt foglalkoztatott és foglalkoztat. Ez arra vonatkozik, hogy az egyén miként találja meg azokat a fogódzókat, amihez személyiségét, pályáját kötheti. Nemes számára ennek alapját az az új világ jelentette, amiben Magyarországon megélhettük az információ, utazás és gazdálkodás szabadságát, amelyek teljesen átalakították a világról alkotott képünket.
A másik fogalom, amit a kiállítás körüljár, az az „alakváltozás”, amit az elmúlt évtizedekben életkörnyezetünk megítélésében megéltünk. Tapasztaltuk, hogy a ’60-as, ’70-es évek kádári modernizmusát a ’90-es években, mint meghaladott múltat kritizáltuk, de a 2010-es évektől újra értékeltük, mint egy elveszett utópia kifejezését, egy olyan kor megnyilvánulásaként, amikor még hittünk a világbékében és a bolygóközi utazásban… Ezek a fogalmak és azok több szempontú értelmezései határozzák meg Nemes Csaba festészetét – ezt mutatja be az m21 Galéria kiállítása. A modernizmus formái, a hatvanas években generációjának öröksége, a hétköznapi városi környezet és az attól elrugaszkodott absztrakt kompozíciók festészetének visszatérő elemei, amelyek folyamatosan szembesítik a nézőt a múlt és a jelen összefüggéseivel és párhuzamaival.

A tárlat majd száz művön keresztül egy összetett, sokrétegű tükröt tart a közel és távolabbi múlt történéseit megélt nézőnek. A festészet nyelvén utalásokkal, jelképekkel és képi kommentárokkal szól hozzá identitásunkhoz, ahhoz, hogy „kik is vagyunk mi?” azért, hogy jobban, mélyebben megismerhessük azt a világot, amelyben élünk.
Részletek itt.

Hirdetés