Egyedüli magyarként állított ki a Wuhan Design Week-en a PTE MIK Építész Intézete

Hogyan változtatta meg a köztérhasználati szokásainkat a Covid, és erre miként képes reagálni az építészet?

Az új szokások, az egészségügyi távolságtartás milyen kihívások elé állítja az építésztervezőket? – többek között ezeket a témákat is vizsgálták a kínai Wuhanban működő Hubei Műszaki Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) építész oktatói és hallgatói egy közös projektben, amelynek eredményeit az idei Wuhan Design Week-en mutatták be a pécsi intézmény képviselői. E konkrét együttműködés mellett a karon folyó, a jövő építészetét kutató megoldásokkal és számos sikeres tervezői, valamint már megvalósult projekttel is megismerkedhettek a rendezvény látogatói, akik ezáltal képet kaphattak arról a széles spektrumú szemléletről, gondolkodásról, amelyet a PTE MIK képvisel. A kiállításon való részvétel megerősítette és új dimenzióba helyezte a két oktatási intézmény között évek óta tartó szoros szakmai kapcsolatot.

A Wuhan Design Week-et egy rekultivált ipari környezetben rendezték meg a 13 milliós városban, erre hívták meg a tavalyi New Normal, New City workshop bemutatására a pécsi egyetem Műszaki és Informatikai Karát. Az indonéziai Binus University-vel, a francia ENSA Dijon Művészeti Akadémiával és a kínai Hubei Műszaki Egyetemmel közösen zajló workshop a világjárvány következtében megváltozott köztérhasználati szokásokkal, valamint az otthoni munkavégzés ideális körülményeinek megteremtésével foglalkozott. Az építészeket elsősorban azok a kérdések foglalkoztatták, hogy miként lehet a tervezési módszerekbe integrálni a világjárvány okán a közösségi életre vonatkozó szigorú egészségügyi előírásoknak való megfelelést, ezeknek alárendelve hogyan tudnak jó közteret tervezni. Foglalkoztak a járványhelyzet ideje alatt elterjedt home office megfelelő körülményeinek megteremtésével is, a belsőépítészet oldaláról vizsgálták az otthoni munkavégzés ideális feltételeit, és azt, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy lakóház tervezésekor, amikor otthoni munkateret is ki kell alakítani.

A wuhani egyetemmel való együttműködés csak egy szeletét – ám fontos szeletét – képezi a karon folyó építészeti munkának és oktatásnak. A Műszaki Kar Építész Intézetének 2017 óta tartó aktív oktatási és kutatási együttműködése van a Hubei University of Technology-val. Az Intézet Innovation Class néven kihelyezett képzést folytat a helyi intézménnyel közösen kialakított tantervvel, folyamatos oktatói jelenléttel. Az elmúlt években számos közös oktatási platformot hozott létre a két intézmény, mind graduális és posztgraduális szinten, joint, exchange programot, illetve doktori iskolai együttműködést. „A Wuhan Design Biennálé kétévente megrendezett kiállítás és szakmai program, amelyen a régió és a város legrangosabb designiparhoz kapcsolódó fejlesztései mutatkoznak be. Idén hatodik alkalommal rendezték meg a programot, amelyre második alkalommal kapott meghívást a MIK Építész Intézete. A kiállítás mellett az eseményhez kapcsolódó nemzetközi konferencián is bemutatkoztak a pécsi projektek és kutatások, illetve megalakult a »Wuhan International Youth League for Urban Design Innovation« akadémiai platform a MIK aktív részvételével, ami célul tűzte ki, hogy a jövőben a tavalyihoz hasonló közös kutatási projekteket indít” – foglalja össze a Kínában oktató dr. Hutter Ákos, a MIK egyetemi tanára.

A PTE MIK Építész Intézete azokat a terveket és projekteket is bemutatta a wuhani desinghéten, amelyek a hallgatók részéről a megújulás, a jövőkeresés szemléletével születtek az elmúlt években. „A kiállításra összeállított anyag intézetünk oktatási, tudományos és szakmai eredményeinek grandiózus, egyben komplex lenyomata, az elmúlt időszak összegzése. A »New Normal – Research by Design/Design by Research« cím alá besorolt munkáink jól jellemzik, hogy mivel is foglalkozunk mostanában. A mindennapjainkat alakító társadalmi és gazdasági folyamatok kihívásaira (éghajlatváltozás, digitalizmus, urbanizáció, energiafüggetlenség, energiahatékonyság, karbonsemlegesség stb.) a pécsi építészképzés mindig is szenzitív volt. Az építészetben a kutatás inspirál. A tervezéssel végzett kutatásban maga a tervezési folyamat alakítja ki a szakma eszközeit, és a tervezési munkán keresztül kritikai vizsgálatot generál. Ez új utakat nyit a gyakorlatban szerzett tapasztalatokhoz, így a kutatás maga a tervezési módszer, az eredmény pedig a további munka alapja. A kísérletezés, a kutatómunka lényegi eleme a tudományágunknak, a szakmai tudás a megvalósulás során szintetizálja a kísérletezés eredményeit, ez aztán folyamatosan gyarapítja a szakmai tapasztalatot. Ez nem csak az oktatásunkat vagy az építészeti alkotómunkánkat határozza meg, hanem azt is formálja, ahogyan a világot szemléljük” – fogalmaz dr. Rétfalvi Donát, az Építész Szakmai Intézet igazgatója. A kiállítás egyik része az intézet oktatási módszere eredményeként született magyar és külföldi hallgatók legjobb munkáit mutatja be. Ezek fókuszában az ember és az egészséges épített környezet áll, témájukban keresik a válaszokat az új normál kérdéseire a lakhatástól a fenntarthatóságig. A tervezésen alapuló kutatás, a kutatáson alapuló tervezés módszertanának eredményeit az elmúlt tíz év egyetemfejlesztésében végzett munkáikon keresztül láttatják, melyhez szervesen kötődnek a Műszaki Kar kutatócsoportjainak kutatási eredményei (Parametrizált komfort a fizikai terekben kutatócsoport, BIM Skill Lab kutatócsoport).

„Büszkék vagyunk a wuhani egyetemmel való kapcsolatunkra, az építészeti területek mellett a környezettervezésben, vizuális kultúrában és kortárs design vagy belsőépítészet területén is rengeteg közös akciónk van. Az elmúlt években látható, hogy a kínai építészhallgatók körében is népszerű a Műszaki és Informatikai Kar. Az ázsiai fiatalok számára az európai építészet jelentős vonzerőt képvisel, az Európában szerzett diploma értéket jelent. A Wuhani Design Week-en való megjelenés nagymértékben hozzájárul karunk nemzetközi ismertségéhez és erősít nemzetközi akkreditációs erőforrásainkat, amivel továbbra is komoly terveink vannak” – mondja dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja.

Hirdetés