Megjelent a hazai könyvtártörténet hiánypótló adattárának utolsó kötete

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában megjelent a Magyar könyvtártörténeti kronológia ötödik, utolsó kötete.

Dr. Gerő Gyula (1925–2022), a kronológia összeállítója több mint három és fél évtizedig készítette művét. Ennek során a hazai könyvtári szakma szinte egésze segítette adatszolgáltatással és a tételek hitelesítésével. Ő maga sajnálatos módon már nem érte meg e hatalmas mű utolsó részének megjelenését, amely azonban méltó módon őrzi emlékét.

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 című kiadvány első három kötete 2010-ben jelent meg. Egy-két mondatos krónikaként több mint 16 ezer eseményt örökített meg a magyarországi könyvtárak több mint ezeresztendős történetéből. A kronológia 4. kötete a 2008–2010-es időszak eseményeinek számbavételével, az első három kötet hiánypótlásaival és javításaival folytatta a munkát. Ennek következtében a teljes mű arányosabbá vált; hitelesebb kiinduló pontokat, tényeket kínált az előző évszázadok kutatóinak.

A legújabb, 5. kötet szintén tartalmazza az első négy kötet pótlásait, valamint az 1954 és 2012 közötti időszakból kitüntetett könyvtárosok felsorolását. Az új kiadványemlítésekkel együtt számítva a kronológia a legnagyobb, egy tömbben közölt magyar könyvtártudományi-könyvtártörténeti bibliográfia. Statisztikai adatokat is megemlítve az 5. kötetben közölt 1500 új tétellel együtt az eseményleírások dátumainak száma 20310, a személyeké összesen 6480, az intézményeké pedig 4934. A kiadványok száma 2708-ra nőtt az új kötettel.

A Kitüntetett könyvtárosok névtára 1990-ig tartalmazza a Kossuth-díjjal, az Állami Díjjal, a Kiváló Népművelő címmel, valamint a Szabó Ervin-emlékéremmel kitüntetettek legfontosabb személyi adatait. A rendszerváltás utáni időszakban 31 fajta kitüntetést kaphattak könyvtárosok, ezek ugyanígy tételesen, névtárral együtt kerültek a kötetbe.

A kronológia 5. kötetét minden könyves szakembernek és könyvkultúra iránt érdeklődőnek szívből ajánljuk. A kötet a 93. Ünnepi Könyvhéten (2022. június 9-12. Budapest, Vörösmarty tér) az Országos Széchényi Könyvtár 63. számú standján kedvezményesen kapható.

Magyar könyvtártörténeti kronológia 5., szerk. Gerő Gyula, Rácz Ágnes, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2021.

Hirdetés