Jean-Paul Sartre: Legyek

Maladype Színház bemutató az Eötvös10, Kamaratermében.

A Maladype Színház 2023. március 1-jén mutatja be a Jean-Paul Sartre: Legyek című drámájából készült sajátos színpadi adaptációt Juraszek Zsuzsanna és a Társulat közös rendezésében, az Eötvös10 Kamaratermében.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) irodalmi Nobel-díjas francia dráma- és regényíró, filozófus, a XX. századi egzisztencializmus irányzatának meghatározó alakja. Megjelenése mind a filozófia, mind pedig az irodalom történetében új korszakot teremtett: munkásságában e kettőt egymástól elválaszthatatlan egységként valósította meg. A modern francia irodalom csúcsteljesítményeként aposztrofált életművének kontúrjait a világ számos nyelvére lefordított novelláskötetei, regényei, drámai művei, valamint filozófiai-ontológiai alkotásai rajzolták meg.

A Legyek Jean-Paul Sartre első drámája, amely 1943-ban szinte egyszerre jelent meg a szerző főműveként számontartott Lét és a Semmi - Egy fenomenológiai ontológia vázlata című művével. A darabban sajátos filozófiai rendszerének érvényében egy klasszikus drámatoposzhoz, az Atreida ház mítoszához, azon belül is Oresztész történetéhez nyúlt vissza, hogy a szabadság mibenlétét járhassa körül, amely elgondolásában nem a mindenkori hatalom ügye, hanem az embereké.

Sartre Oresztésze független mindentől és mindenkitől: szabadságán kívül nincs semmije. Minden és mindenki idegen számára: nem fűzik emlékek Argosz népéhez és saját testvéréhez, a rabszolgasorba taszított Elektrához sem köti semmi. Gyökértelenségéből fakadó szabadsága súlytalan lebegésként veszi őt körül: arra vágyik, hogy rátalálhasson egy útra, egy tettre, ami csak az övé, ami által - akár a király gyilkosság bűnének árán is - felszabadíthatja húgát, “betöltve ezzel az űrt szíve helyén”.

A Maladype Színház előadásában a sartre-i elgondolás hangsúlya a politikummal átszőtt társadalomkritikáról az egyén belső életének, a “másikhoz” való kapcsolódás vágyának és önnön szabadságának összeütközésére helyeződik. A didakszistól mentes összművészeti előadás Euripidész, Aiszkhülosz, Szophoklész, valamint Goethe klasszikusaiból is kölcsönözve kérdez rá az önmagunk magányos mivoltával való szembenállás és szembesülés örökérvényű problematikájára.

Jean-Paul Sartre: Legyek

(Euripidész, Aiszkhülosz, Szophoklész és Goethe műveinek felhasználásával)

Fordította: Hubay Miklós

Szereplők:

Jupiter: András Gedeon

Oresztész: Pál Zoltán

Püladész: Mesés Gáspár

Elektra: Lukács Andrea

Aigiszthosz: Ádám Kornél

Klütaimnésztra, Erinnüsz: Zsenák Lilla

Iphigénia, Elektra lelkiismerete, Erinnüsz: Erőss Brigitta

Alkotók:

Rendező: Juraszek Zsuzsanna és a Társulat

Dramaturg: Juraszek Zsuzsanna

Zenei vezető: Erőss Brigitta

Jelmez: Kiss Daniella Bernadett mv.

Tér: Balázs Zoltán

Kreatív producer: Huszár Sylvia

Produkciós vezető: Balázs Katalin

Az előadás Jean-Paul Sartre örököseinek engedélyével jött létre. Magyarországi színpadi jogok: Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség.

Az előadás időtartama: 60 perc

Hirdetés