Megjelent Tímár Sára online lemeze

Népdallá vált Petőfi versek.

Tímár Sára és zenekara Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából készített új műsorában a költőóriás népdallá vált verseit szerkesztették egybe, amely online kiadvány formájában jelent meg a Fonó gondozásában. Az album elérhető a Fonó weboldalán, a digitális zenelejátszókon. 

A költőóriás munkája részleteiben, de akár egészében is fennmaradt a néphagyományban, immáron több mint száz éven keresztül. Egy-egy verssor vagy versszak nagyon sok népdalban bukkan fel, de teljes költemények is szinte szó szerint éltek a nép ajkán. Az is különleges, hogy nemcsak a szöveghűségre törekvő műfajokban, mint például a ballada, hanem a népdalokban, keservesekben, sőt a táncdallomokban is úgy énekelték verseit, mintha a szerző maguk közül került volna ki. Petőfi népszerűségét jelzi, hogy verseinek szövegét az egész Kárpát-medencében énekelték, így a koncerten elhangzanak majd népdalok a felvidéki Zobor-vidékről vagy Gömörből, de az erdélyi Mezőségről, Küküllő-mentéről egyaránt.

Tagok Tímár Sára – ének

Szabó Dániel – cimbalom, ének

Nyitrai Tamás – hegedű

Fekete Márton – brácsa

Lelkes András – bőgő

Közreműködik: Hargitai-Halászi Lehel – furulya

1.Ragyogj reám, boldogságom csillaga! (Magyarszovát, Belső-Mezőség) /Szováti/

2.Szülőföldemen

3.Alku (általánosan ismert) /Cserebogár/

4.Fürdik a holdvilág…(Hét, Alsókálosa, Gömör)

5.Lakodalmas (Sopron, Nyugat-Dunántúl) /Tendl/

6.Te vagy, te vagy barna legény… (Szék, Kelet-Mezőség) /széki/

7.Zöld Marci /próza/

8.Addig gyűjj el, én Mártonom… (Ghymes, Zoborvidék) /Zöld Marci zene/

9.Ami elmúlt, vissza nem jő… (Felső-Vízmellék) /Küküllő/

10.Hortobágyi kocsmárosné… (Mohol, Észak-Bánság)

Online: spotify,   deezer,   amazon,   apple.

Hirdetés