Egy nap Dr. Máté Gáborral és vendégeivel

Máté Gábor magyar származású kanadai orvos a függőségek kutatásával és kezelésével foglalkozik. Rengeteg helyen adott elő, tartott szemináriumokat, emellett könyveket, cikkeket ír, s ha rámegyünk a YouTube-ra - a csak magyarul értők is - sok anyagot találnak fent tőle. Évekkel ezelőtt itt néztem meg Az ellenség gyermekei című filmet, s azóta mindig felfigyelek a róla szóló hírekre.

Így aztán nemcsak felkeltette érdeklődésemet, hanem el is mentem a Budapest Kongresszusi Központban tartott programra, amely az Egy nap Dr. Máté Gáborral és vendégeivel címet kapta.

A program elején Al Ghaoui Hesna háborús terepeken és konfliktuszónákban végzett munkája során látott és átélt traumák hatását mutatta be a saját életén keresztül. Arra mutatott rá, hogy az ember a nehéz helyzetekből ki tud jönni és a nehéz helyzet nem hogy legyűrné az illetőt, hanem erőt meríthet belőle. Nemcsak a saját példáján keresztül próbálta ezt bemutatni, de hozott más példákat is. Egyik a halálsoron 10 évig élő amerikai elitélt volt, aki végül be tudta bizonyítani, hogy nem ölt, nincs semmi köze a bűntényhez, ártatlan.

Amit Al Ghaoui Hesna mond, képvisel az a poszttraumás növekedés fogalomkörébe tartozik. Ennek a lényege röviden így foglalható össze: ez egy olyan pozitív, pszichológiai változás, amely azután jöhet létre, hogy a személy valamilyen szerencsétlenséget, traumát élt át, és amely egy magasabb fokú működéshez vezet az életben.

Al Ghaoui Hesna után Máté Gábor lépett a színpadra, aki a traumák és a stressz egészségre gyakorolt hatásáról beszélt. Hogyan gyógyulhatunk, mik a gyógyulás lehetséges útjai? - tette fel a kérdést a pszichiáter. Csakis a holisztikus út a járható: az ember gyógyulása/gyógyítása érdekében annak fizikai, mentális, érzelmi és spirituális aspektusait együttesen kell figyelembe venni.

A Cordelia Alapítvány a megkínzott, bántalmazott menedékkérők, menekültek rehabilitációjával foglalkozik. Dr. Hárdi Lilla, az Alapítvány orvosa az ukrán menekültekkel kapcsolatosan elmondta, hogy a traumák legsúlyosabb sérültjei mellett ott vannak azok, akiknek a családtagjait, barátait érték traumák – ők is sérülnek közvetett módon. De őrajtuk kívül még egy széles réteget érint a trauma, a segítők rétegét. A szakmai segítőkön túl azokat is, akik morális okokból szeretnének kisebb-nagyobb segítséget nyújtani a bajbajutott embereknek.

A program ígérte, hogy szóba fognak kerülni a traumatikus életesemények és az extrém traumák közötti különbségek is. Ezt a témát nem igazán fejtették ki az előadók, amit személy szerint sajnáltam.

Dr. Buda László orvos összefoglalta az eddig elmondottakat. Kihangsúlyozta, hogy mindez messzemenő összhangban van Dr. Máté Gábor felfogásával. Bemutatta hogyan lehet a traumákat csoportosítani. Mi is lehet trauma? Számomra érdekes megközelítés, hogy a trauma lehet egy megtörtént dolog, esemény, de traumát okozhat az is, amit nem kap meg az ember, de igényelné. Egész egyszerű – mondhatni – hétköznapi példákat hozott fel arra, hogy a traumák miképpen befolyásolják a lelki, érzelmi életünket és fizikai állapotunkat. A közvetlen hangulatú előadás végén egy nagyon egyszerű gyakorlattal megmutatta, hogyan fejezhetjük ki hálánkat, elégedettségünket a fizikai testünk iránt és simíthatjuk el lelkünk esetleges háborgásait is.

Kimondottan érdekes és színes része volt a napnak, hogy a felsorolt előadások között volt egy hosszú szünet, amikor választani lehetett különböző kreatív, gyógyító workshopon való részvétel között. Volt Mamakör, hangtál meditáció, chikung – hogy csak párat említsek.

Az előbb felsoroltak tulajdonképpen a program azon részéhez tartoztak, amit úgy fogalmazhatnánk meg: találkozás a vendégekkel. És hogy találkoztunk Dr. Máté Gáborral? Ő a műsor elején megfogalmazta, hogy a betegek számára csak egy holisztikus szemléletű gyógyítás lehet az alternatíva. Az egyik lehetséges és javasolt kiindulási pont, hogy szembenézzünk a problémáinkkal. Ha nem birkózunk meg vele, kérjünk segítséget! Amit többször elmondott Máté Gábor, hogy nem a traumával kell foglalkozni, azon nem tudunk változtatni már, az megtörtént. Azzal kell foglalkozni, hogy mit okozott ez a trauma az embernek, és ezt a negatív hatást kell megszüntetni, ezen kell túllépni és átfordítani, kihozni belőle valami pozitívat – amire a program elején Al Ghaoui Hesna is hivatkozott. Máté Gábor a fókuszt a gyerekkorban elszenvedett traumákra irányította. Már az egész fiatalkorban elszenvedett traumák mély sebeket ejthetnek és még felnőtt korban is kísértenek. Ilyenkor nincs rendben az ember lelke, amely gyakran fizikai tüneteket is produkál.

Milyen utat ajánl a gyógyuláshoz Máté Gábor? Milyen módszert? Az együttérző támogatást. A program végén két beszélgető partneren keresztül próbálta bemutatni a módszerét: mi a problémája? – tette fel a kérdést és a családi, baráti kapcsolatok feltárásával próbált az eredeti problémához hozzáférni. A sérült, önbizalmában megingott embert nem szabad elítélni, nem szabad ráhárítani a felelősséget, hogy Te tehetsz róla! Hanem segíteni kell neki, hogy rájöjjön: ez volt a bajaim gyökere, ezt váltotta ki belőlem – nem én vagyok a hibás. Utána pedig tovább kell lépni, nem rágódni rajta, hogy miért történt ez velem? Megtörtént. Ezen már változtatni nem lehet. Mi ferdült el a trauma miatt bennem? Ezen kell elgondolkodni és segítséggel rendbe hozni. Együtt érezni az áldozattal – és nem hibáztatni. Ösztönözni, hogy pozitív irányba fordítsa a gondolatait, tetteit, és ebben kell segíteni.

Ilyen az együttérző támogatás – nagyon egyszerűen, nem szakmabelieknek.

A program befejezésekor értékes, érdekes információ hangzott el: nemcsak szakmabelieknek, de érdeklődőknek is lehetőségük lesz részletesebben megismerni ezt a módszert. Ősztől neten keresztül tanfolyam indul, amelynek részleteiről később lehet tájékoztatást szerezni.

Jó ötlet volt a program végén a dedikálás lehetősége, sokan éltek vele.

Én úgy változtattam meg a program címét magamnak: Egy hasznos és jó nap Dr. Máté Gáborral és vendégeivel!

A rendezvényt az Open Books és az Event and More szervezte. Köszönet érte.

Hirdetés