Megjelent az Eötvös 175 Programfüzet

A nyári születésnaphoz illő programokat komoly őszi rendezvények követik.

Megjelent a Báró Eötvös Loránd (Buda, 1848. július 27. ˗ Budapest, 1919. április 8.) ˗ alkotásaival máig ható kutató (fizikus és geofizikus), a felsőoktatás megújítója, államférfi és ifjúságnevelő ˗ születésének 175. évfordulója alkalmából tervezett eseménysor programfüzete.

2023. július 27-én, csütörtökön, Eötvös Loránd születésnapján egész napos (reggel 8-tól este hétig tartó) budapesti emléktúrára hívjuk Eötvös tisztelőit. A résztvevők minden kerek órában negyedórás kiselőadást hallhatnak Eötvös Loránd sokszínű tevékenységének az adott emlékhelyhez fűződő szeletéről. A programhoz néhány vagy egyetlen állomásra is lehet csatlakozni.

Az évforduló tiszteletére a Magyar Turista Egyesület július 29-én, szombaton a dobogókői Báró Eötvös Loránd Menedékházban kiállítja Eötvös egykori ˗ a Dolomitok csúcsainak meghódításához használt ˗ jégcsákányát. A BEAC augusztus 9-én és 12-én a budapesti Egyetem tér 1. elől kerékpártúrát indít a Dolomitokba, az Eötvös Lorándról elnevezett hegycsúcs (Eötvös-csúcs, Cima Cadini di Eötvös, 2837 m) alatti Misurina-tóhoz.

Szeptember 4-én az ELTE Eötvös József Collegium ünnepi tanévnyitóval és előadással emlékezik meg a Collegium-alapító születésének 175. évfordulójáról.

A Magyar Tudományos Akadémia szeptember 20-án (az egykori Internationale Erdmessung 1906. szeptember 20˗28. közötti, az MTA Székházban megrendezett nemzetközi geodéziai konferencia nyitónapjának évfordulóján) tudományos emlékülést tart. Freund Tamás akadémiai elnök megnyitó szavait az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban is hallani fogják. Itt tart ugyanis előadóülést az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat), abból az alkalomból, hogy az 1906-os konferencia-résztvevők Arad környékén győződtek meg az Eötvös-inga földtani működőképességéről, és ennek az eseménynek az emlékét az aradi középiskolában emléktábla hirdeti. A 125 éves BEAC (aminek első elnöke Eötvös Loránd volt) egyik „5vös 5 km” futóversenyét és jótékonysági sétáját ugyanezen a napon, délután tartja meg.

Szeptember 28-án délután ünnepélyes koszorúzás lesz a Gesztenyés kerti Eötvös Loránd-szobornál (az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány és a Budapest Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében), amit színes kulturális ünnepség követ.

A nemzetközi Eötvös 175 programok közül kiemelkedik az International Union of Geodesy and Geophysics (Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió, IUGG, az egykori Internationale Erdmessung mai megfelelője) berlini kongresszusa, ahol a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kiállítja az egyik legszebb Eötvös-ingát.

A programfüzet ismerteti a folyamatban lévő terveket, felidézi a 2019-es ˗ UNESCO-partnerségű ˗ Eötvös 100 emlékév néhány jelentős eredményét és emlékezetes pillanatát, valamint megmutatja a négy nyelven letölthető Eötvös 175 plakát lelőhelyét.

A két különféle (online és kinyomtatható) változatban elérhető programfüzet az Eötvös 100 koordinációs testület tagjainak tapasztalatai alapján, számos Eötvös 175 kezdeményezést közös vezérfonalra fűzve készült el. (Szarka László Csaba, Sólyom Jenő, Pályi András)

Hirdetés