Megjelent a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Tudás és gyakorlat című kötete

Immár ötödik kötete látott napvilágot a 2009 óta megjelenő Múzeumi iránytű sorozatnak, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) ad ki elsősorban múzeumi, valamint a közoktatásban részt vevő szakemberek számára.

A Tudás és gyakorlat címet viselő kiadvány különlegessége, hogy nem elégszik meg a példaértékű európai múzeumpedagógiai jó gyakorlatok bemutatásával, hanem azok hazai adaptációjának lehetőségeit is felvázolja.

A könyvet forgatva számos ötletet kaphatnak a múzeumi szakemberek és a pedagógusok múzeum és iskola kapcsolatának szorosabbá szövésére, sokrétű együttműködés megvalósítására, múzeumpedagógiai módszerek iskolai oktatásban és gyermekek fejlesztésében történő hasznosítására. A szellemi örökség védelme és áthagyományozása, az egész életen át tartó tanulás, vagy például az akadálymentesítés problémaköre, az interaktivitás, a korlátlan ismeretszerzés a virtuális eszközök használatának segítségével – mind-mind olyan kihívás, amelyekre ma tudnia kell válaszolni egy múzeumnak. Ezekre kínál megoldást nyújtó példákat a könyv különböző múzeumi szakterületekről, számos nagy hagyománnyal rendelkező európai múzeum bevált múzeumpedagógiai gyakorlatait, tapasztalatait bemutatva. Így nyerünk betekintést például az angliai Historic Royal Palaces-ben dolgozó interpretátorok munkájába, bepillanthatunk a francia Muséé du Quai Branly fogyatékkal élők számára kialakított foglalkozásaiba, a londoni Science Museumés a Természettudományi Múzeum interaktív programjaiba, vagy ötleteket meríthetünk a bécsi Néprajzi Múzeum szakiskolásnak készült projektjéből – ezek a kreatív, innovatív programok más-más oldalát mutatják meg a múzeumi ismeretátadásnak.

A múzeumokban található tárgyi és szellemi tudás kiaknázásra, a múzeumok tudásközvetítő szerepére, több kulcsfontosságú, sok tekintetben még fel sem fedezett lehetőségre világítanak rá a Múzeumi iránytű 5. kötetének tanulmányai. Káldy Mária, a MOKK vezetője elmondta: „Reményeink szerint olyan hasznos ismeretanyagot tudunk átadni az olvasóknak, akik a „best practic”-eket (legjobb gyakorlat) áttekintve saját környezetükhöz és lehetőségeikhez igazítva tudják alkalmazni az olvasottakat. Akkor érjük el igazán célunkat, ha a kötetben megjelenő szellemiség és szemlélet beivódik a gyakorlatba, és a hazai kollektív tudás része lesz.”

A közel 300 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált kötet 2010. július 8-án megjelent, és a MOKK internetes oldalán hasonlóan a többi kötethez, ingyenes letölthető lesz.