Folytatódik az Essentia Artis, lehet még pályázni az MMA Művészeti Ösztöndíjprogramra

Május 7-ig lehet megtekinteni a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 2023-ban végzett művészeti ösztöndíjasainak kiállítását és programsorozatát, az Essentia Artist a Pesti Vigadóban, az MMA székházában.

Az Essentia Artis Őrizni-Használni-Teremteni című tárlata átfogó képet nyújt 41 kortárs, ötven év alatti magyar alkotó gondolkodásmódjáról, szellemi és érzelmi hátteréről, inspirációinak forrásairól az MMA székházának 6. emeleti kiállítótereiben. A 150 alkotást bemutató kiállítás kurátorai: iski Kocsis Tibor és Szentgyörgyi Szandra.

A tárlathoz a kiállítótérben áprilisban (péntekenként) az alábbi kísérőprogramok kapcsolódnak:

Április 5-én 17 órától az ókori művészet, irodalom és esztétika iránt érdeklődőket várja Hajdú Attila, aki egy bizonyos Kallistratos Ekphraseis (Leírások) című munkáját mutatja be. A szerző tizennégy szoborleírása voltaképpen tizennégy prózavers, tizennégy visio a görög szobrászatról – a neoplatonikus esztétika, a költészet és a képzelet egyvelege.  Ezt követően iski Kocsis Tibor Fókusztávolságok – Analógiák és kontrasztok a kortárs képző- és iparművészetben című tárlatvezetése a kurátor személyes szakmai megközelítésén keresztül kívánja feltárni a fiatal és középgenerációs tárgyalkotók különböző művészeti ágak közötti átjárási pontjait. Kiemelten fókuszál a művészettörténeti kánon örökségére, a korunkra jellemző gazdag anyaghasználatra, valamint a művészeti ágak között megjelenő azonos és változó stiláris jegyekre.

Április 12-én 17 órától Horváth Márk bábművész olyan kérdésekre keresi a választ, mint minden rítus színház, és minden színház rítus is egyszerre? Ha a rítus és a színház konstruált tér és konstruált valóság egysége, bábszínháznak tekinthető-e a katolikus liturgia? Horváth Márk bábművész, színész hároméves ösztöndíjprogramja során a színházi absztrakció középkori megjelenési formáit kutatta a keresztény szakrális cselekményekben. Előadásában végigvezeti az érdeklődőket alaptéziseitől a különféle szakelméletek kifejtéséig; a garamszentbenedeki úrkoporsótól a kortárs bábszínházig. A programot követően Átváltozások – Az elemi design mikroorganizmusaitól az emberléptékű szobrokig címmel Mogán Orsolya tart tárlatvezetést az Essentia Artis kiállításban, ahol együtt szerepelnek iparművészeti, képzőművészeti, népművészeti, fotó- és filmművészeti alkotások. Arra tesz kísérletet, hogy feltárja a kapcsolódási pontokat, a műfajok közötti átjárhatóságot és a gazdag anyaghasználatban, technikában rejlő, átváltoztató erejű lehetőségeket.

Április 19-én 17 órától Afrikai hangok Közép-Amerikából címmel a marimba fejlődéstörténetéről tart előadást Mucsi Gergő. Hogyan kerülhetett egy afrikai hangszer Közép-Amerikába? Guatemalában miért tartják nemzeti kincsnek? Mi köze a pókselyemnek és a darázsviasznak a marimba hangjához?  Mi a különbség a xilofon és a marimba között? Az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar adjunktusa előadásában mindezekre és még sok más izgalmas kérdésre is választ ad.

Május 3-án 17 órakor iski Kocsis Tibor Finisszázs tárlatvezetésével zár a programsorozat.

A május 7-ig zajló ESSENTIA ARTIS programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A tematikus programokra jelentkezők a tárlatot az esemény napján ingyenesen tekinthetik meg. Részletes információ itt.

Április 2-g lehet pályázni az MMA Ösztöndíjprogramra

Az Essentia Artis kiállítás és programsorozattal párhuzamosan április 2-ig lehet még pályázni a 2024-2027-os időszakra szóló MMA Művészeti Ösztöndíjprogramra, amelynek szakmai lebonyolítója az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI).

Az MMA hetedik alkalommal hirdeti meg a művészeti és művészetelméleti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát, amelynek száz kedvezményezettje három évre szóló, havi bruttó 200 ezer forint összegű művészeti ösztöndíjban részesül. Minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy pályázhat, aki a támogatási időszak kezdetéig már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét. A pályázat benyújtásának nem feltétele művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség. Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információk megtalálhatók az MMA MMKI osztondij honlapján.