Folytatódik a könyvtárlátogatók visszatérése

Elérhetők a 2023-as országos könyvtári statisztika főbb előzetes adatai.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Könyvtári Intézete közzétette a 2023-as országos könyvtári statisztika gyorsjelentését, amely biztató növekedést mutat a könyvtárhasználat terén. A helyben használat, a kölcsönzött dokumentumok és a könyvtári rendezvények látogatottsága is emelkedést mutat 2022-höz képest.

Az OSZK Könyvtári Intézete az év végén megjelenő Könyvtári trendjelentések mellett – folytatva a tavaly megkezdett elemző gyakorlatot – idén is jelentkezik az országos könyvtári statisztikai adatgyűjtés legfrissebb eredményeivel. A 2023. évi gyorsjelentés már pár héttel az adatszolgáltatási időszak lezárulta után megmutatja a hazai könyvtári rendszer főbb trendjeit, változásait, betekintést nyújt a hazai könyvtárak működésébe és fejlődési irányaiba, ami fontos alapot szolgáltatásfejlesztési stratégiákhoz.

A statisztikai adatok szerint a könyvtárhasználatok száma – beleértve a személyes és a távhasználatot is – nőtt 2022-höz képest. Különösen a távhasználat esetében figyelhető meg jelentős emelkedés, amely 2023-ban elérte a 2015 óta mért legmagasabb értéket. A személyes használat is folyamatosan növekszik 2021 óta, megközelítve a Covid előtti, 2019-es szintet.

A digitalizált dokumentumok száma is emelkedett: a szöveges dokumentumoké 3,5%-kal, a képdokumentumoké kismértékben, míg a hangdokumentumok száma stagnált. A helyben használat 16%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, míg a kölcsönzött dokumentumok száma kismértékben nőtt. A könyvtári rendezvények száma 7%-kal, a résztvevők száma több mint 12%-kal emelkedett 2022-höz képest.

Az idei jelentés újdonsága, hogy az OSZK a nemzeti könyvtári alapfeladataihoz kapcsolódó statisztikai adatokat, így a kötelespéldányok és a nemzetközi kiadványazonosítók kezelése terén gyűjtött statisztikai adatokat is hozzáférhetővé teszi.

Főbb megállapítások:

      A könyvtárhasználatok száma, beleértve a személyes és távhasználatot is, növekedett 2022-höz képest. Különösen a távhasználat érte el az eddigi legmagasabb értéket 2015 óta.

      A személyes könyvtárhasználat lassabb ütemben tér vissza, de a növekedés folyamatos és stabil.

      A digitalizált szöveges dokumentumok száma 3,5%-kal emelkedett 2022-höz képest.

      A helyben használat 16%-kal növekedett 2022-höz képest, a kölcsönzött dokumentumok száma enyhe emelkedést mutatott.

      A könyvtári rendezvények száma 7%-kal nőtt, míg a résztvevők száma több mint 12%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.