Életre kelnek Győr évszázados legendái

Az 1500-as évektől egészen Napóleon híres kismegyeri csatájáig, egy 10 részes ismeretterjesztő sorozatban elevenednek meg Győr történetének jelentős pillanatai. A Xántus János Múzeumban vetítendő modern múzeumpedagógiai anyag a történészek és az ifjú, győri filmes testvérpár, Bárány Dániel és Bárány Krisztián közös alkotása.

A sorozat célja a város történetének idősíkokban való bemutatása a múzeum tárgyainak, térképeinek felhasználásával. Az eredeti dokumentumok mellett azonban a film teret adott a legendák, szájhagyományok feldolgozására is, amelyet a sorozatban színészek keltenek életre. A narrátor szerepében felbukkanó históriások Győr történetének egy-egy jellegzetes pillanatába csöppenve rekonstruálják a múltbeli eseményeket. Így a múzeumba látogató iskolások a kiállítások tárgyain túl, filmen ismerhetik majd meg például a török kori ostromok sorsfordulóit, vagy éppen egy győri céhes mindennapjait, de a további részekben a Jókai Mór regényéből híressé vált Lőcsei Fehérasszony tragikus élete és a hódító Napóleon győzelme is megelevenedik.
A múzeumpedagógiai anyag célja, hogy a kiállítás tárgyait bemutatva, a históriások játékával színesített történetek tematikusan dolgozzák fel a megyeszékhely történetét, úgy hogy azt a múzeumi foglalkozásokon az iskolások feldolgozhassák, az adott történetet megértsék és interaktív formában kezelni is tudják. Az alkotók a különböző látványelemekre is hangsúlyt fektettek, így 3D animációban kerül bemutatásra Győr török kori végvára, a híres 18. századi barokk Széchenyi tér, és az 1809-es kismegyeri csata is. A 3D animációk mellett pedig térhatású szobabelsőkben egy-egy festmény vagy metszet főszereplője is életre kel, a fantázia segítségével egy vár szobájában például láthatjuk a törökverő gróf Pálffy Miklós alakját, vagy éppen Napóleon győri vendégeskedésének egy pillanatát, továbbá megismerhetjük a győri polgárok barokk kori világát is.
A sorozat célközönsége múzeumi tanóra keretében szervezett felsős és középiskolai tanulók lesznek. Az alapkoncepció szerint a múzeumpedagógiai filmsorozat Győr több ezer éves múltjából a győri vár török elleni várépítési korszakától egészen a vár megsemmisüléséig kívánja bemutatni (1537-1809) a város évszázadainak történetét. A múzeumi órák lehetőséget teremtenek a gyermekek számára az élmény alapú, tapasztalás általi megismerésre. A tankönyvek és az iskolai órák által közvetített ismeretek mellett helytörténeti kötődésekkel is találkoznak a gyermekek az aktuális óra témájához illesztve. A filmélmény elősegíti a tanultak fokozottabb rögzítését. A vetítéseket feladatlapos feldolgozás, a múzeum adott kiállítási anyagának megtekintése, egyéni feltérképezése követi. Kiemelkedő hangsúlyt fektettünk a tapintható műtárgymásolatok használatára és raktári műtárgyak bemutatására is. Az iskolákban történő vetítések alkalmával a „bőrönd-múzeum” teremt lehetőséget, kisebb műtárgyak bemutatására.

A múzeumi tanóra anyaga:

 • Győr török kori vára
 • Győr a végvári harcok idején
 • A vár élete békeidőben
 • Élet a város otthonaiban
 • Gyermekélet
 • A franciák Győrben

A múzeumi szakkör anyaga:

 • Győr török kori vára
 • Győr a végvári harcok idején
 • A vár élete békeidőben
 • A barokk Győr templomai
 • Kultúra
 • Jogtörténet
 • Élet a város otthonaiban
 • Gyermekélet
 • Közigazgatás, jogszolgáltatás
 • A franciák Győrbe