Százmillió forint a művészmozik digitalizálására

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter augusztus 3-án meghirdette az „art” mozik digitalizálására kiírt pályázatot, amelyből a kormány százmillió forint állami forrást biztosít a magyar és értékes európai alkotásokat játszó „art” mozik korszerűsítésére, digitális vetítőberendezéssel való felszerelésére, ösztönözve ezzel fennmaradásukat és a nemzeti filmkultúra védelmét.

A fejlesztés elengedhetetlen, hiszen a rohamléptékű technikai fejlődés következtében néhány éven belül az „art” mozik által használt hagyományos filmtekercseket felváltja a digitális vetítés és a térhatású 3D technológia.

A pályázat kedvezményezettjei a helyi önkormányzati tulajdonú, vagy helyi önkormányzati támogatóval rendelkező művészmozik lehetnek. A támogatás feltétele, hogy a fenntartó vagy támogató legalább 25 százalékos önrészt biztosítson, ezen túlmenően a pályázónak meg kell felelnie az „art” mozikra vonatkozó jogszabályi feltételeknek, azaz nem rendelkezhet olyan felszereléssel, amelyre a pályázata irányul, legfeljebb 5 termes lehet, illetve nem állhat fenn hatályos virtuáliskópia-díj megállapodása. Ez utóbbi üzleti modell ugyanis előírja a mozi számára, hogy mely filmalkotást, kasszasikert, napi hány előadásban és hány napon keresztül kell műsoron tartania.

A pályázat nyertesének vállalnia kell továbbá, hogy az új technikával felszerelt mozitermet a fejlesztés befejezésétől számított legalább 2 évig „art” teremként üzemelteti. A pályázati dokumentációt 2011. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Az egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás felső határa pályázatonként 12,5 millió forint. A támogatásról a miniszter – a döntés-előkészítő bizottság javaslatát mérlegelve – 2011. október 28-ig dönt, és a döntést legkésőbb 2011. november 4-éig közzéteszi a kormány honlapján.

Hirdetés