Variációk Bodor Ádám prózájára

2012. február 22. 15:46 -   ©A Magvető Kiadó őszi fotópályázatának eredményhirdetése. Bodor Ádám legújabb könyvének három részletét ajánlotta képi feldolgozásra a kiadó. Idézetenként 2-2 fényképet díjazott a zsűri (Bazánth Ivola, a 168 Óra fotósa, Ferenczi Gábor, filmrendező, Szegő János, a kötet szerkesztője), valamint két különdíjat osztott ki.

Az első idézet:
"Szélcsendes éjszakákon, különösen olyankor, amikor a völgyet egy-egy vastagabb felhő burája takarja, már egy-két órával érkezése előtt hallani lehet a vonatot, amint kapaszkodni kezd a Jablonka mentén, amint csörömpölve átgurul a százéves vashidakon. Akinek a füle hozzászokott, már a távolból érkező kósza hangokból pontosan tudja, mikor, merre jár a vonat. De a berek mélyedéseit, a bokrokkal szegélyezett árkokat a töltés két oldalán most tompa köd párnája borította, amely még a közeli kutyaugatást is elnyelte. Azt, hogy a vonat mégis közeledik valahol a völgy kanyarulatai mögött, csak a talpfák mocorgása jelezte, egy-egy nyikkanás, nesz, amely mint az áram végigsiklott a síneken."

Nyertesek:

Oláh Gergely Máté

2012. február 21. 12:04 -   ©oláh

 


Weckermann Sarolta

 2012. február 21. 12:05 -   ©we


A második idézet:
"A szél most kapja fel a felhőket, alattuk a tegnapelőtt még zöld lejtők most vakító fehéren ragyognak. De a magasban, a friss hóval borított meredeken, z alakban, cikcakkvonalban oldalazva, lábnyomok sötétlenek. Lábnyomai valakinek, akit a kutyák hajnal óta ugatnak. A A nyomok pedig egyre szaporodnak, de csak úgy maguktól: egymástól egyforma távolságra nőnek ki a hóból, egyik fekete pont tűnik föl a másik után, csak éppen az, aki maga után hagyja őket, az nem látszik. Tisztára láthatatlan, csak kósza árnyék vetül a hóra, közeledtét a kutyák mégis már messziről érzik."

Nyertesek:

Várday Béla

 2012. február 21. 12:13 -   ©vá.jpg


Molnár Gergely

 2012. február 21. 12:12 -   ©mo


A harmadik idézet:
"Későre jár, de a napnak nemigen akar vége lenni. A nyugati égbolton az alkony vörös koszorúja, miközben keleten mintha már sárgán derengene. Fölöttem, a magasban gyöngyházfényű felhő csillog, belőle mint a túlvilág selyem suttogása, halk zsongás hull a Jablonka völgyére. Nyugtalanító csivitelés, mint amikor gyöngygolyók mocorognak egy kis bársonyerszényben. Hontalan madarak, keringenek a föld körül, anélkül, hogy valaha leszállnának. Eronim Mox seregélyes meséjéből a selyem seregélyek."

Nyertesek:

Móré Péter

 2012. február 21. 12:08 -   ©


Láng Orsolya

 2012. február 21. 12:09 -   ©láng


Különdíjban részesült:

Szutyányiné Kézdi Dóra

 2012. február 21. 12:10 -   ©szu.jpg


Darvasi Andrea

 2012. február 21. 12:10 -   ©bda

Gratulálunk a nyerteseknek!

Hirdetés