A Corvina Kiadó márciusi ajánlata

2012. február 17. 9:17 -  

  ©Michael J. Sandel: Mi igazságos... és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata című könyvet ajánlja a kiadó.

Erkölcsi dilemmákat jár körbe a világhírű amerikai morálfilozófus Michael J. Sandel műve. A súlyos filozófiai kérdéseket azonban kiemeli a szaktudományok közegéből, és érthetővé, megfoghatóvá és felhasználhatóvá teszi a hétköznapi életben is.

- Van-e joga a kereskedőnek természeti katasztrófa esetén megemelni a közszükségleti cikkek árát?
- Egyenértékű-e a háborúban szerzett testi sérülés a lelki sérüléssel?
- Fel lehet-e áldozni egy ember életét egy másik ember életének megmentése érdekében?
- Lehet-e bármikor elfogadhatónak tekinteni a rabok kínvallatását?
- Egyenlő arányban adózzanak-e a szegények és a gazdagok?
- Kötelező legyen-e a katonáskodás vagy önkéntes, és jár-e érte fizetség?
- Szabad-e a megkülönböztetni a gyerekeket az iskolai felvételek során?

„Még a legősibb erkölcsi igazságok sem mindig tűnnek kétségbevonhatatlannak: a mai Magyarországon korántsem csupán filozófiai kérdés, hogy a „Ne lopj!” erkölcsi parancsát felülírja-e az éhség? Vajon joga van-e a hajléktalannak az utcán aludnia, vagy – mert zavarja a többség szemét – ez nem megengedhető? Persze ennél sokkal bonyolultabb kérdésekben is szükségünk van eligazításra az egymással ütköző igazságok dzsungelében: legyen-e az állam semleges a tekintetben, hogy mi a jó, mi a helyes az állampolgárok számára, azaz csupán teremtsen kereteket, amelyeken belül az állampolgárok szabadon hozhatják meg döntéseiket, hogy ők mit tartanak jónak és helyesnek a maguk számára, vagy az állam foglaljon állást ezekben a kérdésekben? Helyes-e a pozitív diszkrimináció az oktatás vagy a foglalkoztatás területén? Engedélyezzék-e az azonos neműek házasságát? A kérdések sora tehető fel, amelyek tekintetében különböző értékek, felfogások ütköznek, ám így vagy úgy eldöntésre várnak, illetve eldöntendők.

A kötet legnagyobb erénye, hogy felteszi a fenti és hozzájuk hasonló kérdéseket, amelyekkel a modern társadalmak állampolgára nap mint nap találkozik, és bemutatja, hogy a különböző erkölcsfilozófiai irányzatok milyen válaszokat adnak ezekre a kérdésekre.” - Felcsuti Péter fordító

Hirdetés