Biagio Russo Istenek rabszolgái - könyvismertető

2012. április 2. 18:13 -  

 

  © Az emberi civilizáció eredetéről, úgymint teremtettek vagyunk-e avagy egy evolúciós fejlődés eredményei – máig is folynak a viták.
De még a „teremtés” mellett érvelők se ugyanazt vallják. Ki teremtette az embert, mikor és hogyan?– teszik fel az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket.

Biagio Russinak, a könyv szerzőjének pénzügyi végzettsége van, de emellett az ismeretlen iránti vonzalom a misztikus világ kutatására ösztönözte.
A sumér kultúrához nyúl vissza, alapteóriaként a zsidók és a sumérok kapcsolát – azaz a zsidók ősei a sumérok voltak – is rögzíti.
Véleménye szerint a sumér szövegekből - pontosabban az „Enuma elis”-ből - a Naprendszer időbeli létrejöttét ki lehet olvasni, ha a megnevezéseket és cselekvéseket, történéseket metaforaként értelmezzük. A költemény - az író véleménye szerint - hihetetlen pontosságú csillagászati tudást reprodukál.
Több sumér írásos anyagból pedig szerinte az olvasható ki, hogy a kb. 350.000 évvel ezelőtt egy a bolygónkat sújtó katasztrófa miatt egy nagyon fejlett civilizáció tűnt el, amelynek kevés számú túlélője a Homo erectus DNS-ét módosítva hozta létre a Homo sapiens-t.
A könyv szerkezetére jellemző, hogy bizonyos elméletekből indul ki, amelyeket különböző bizonyítékokkal támaszt alá, s van egy ok-okozati összefüggés, amelyben mindezt értelmezi.
A könyv kiindulási alapja: Darwin evolúciós elmélete helyenként hibás. A hibák, bizonyítékok bemutatása után – okok felsorolása – jön a következtetés: darwini elmélet egyáltalán nem tár elénk bizonyosságot az ember eredetéről.
S jönnek a sumér írásos anyagokra való hivatkozások, azoknak értelmezése (úgymint például a már hivatkozott Enuma elisből a Naprendszer létrejötte).
Az író ír – az általa ismert tényeket, elméleteket, amiből levonja az ő következtetéseit. Az olvasó olvas - és vagy egyetért vagy nem, vagy meggyőzik az író az érvelései vagy nem.
És ez a könyveknek és ez az olvasásnak a lényege – megismerni egy elvet, emely hasonszőrű vagy éppen ellentétes az általam képviseltel. Mérlegelni és összehasonlítani ez én (az olvasó) eddigi elképzeléseit, tudását a könyvben találhatóakkal.
Mert az írás (illetve bármely információ) arra szolgál, hogy az új tények, adalékok tükrében újra értelmezzem az eddigi véleményemet – s döntsek.
Itt egy könyv, egyik embernek az eddigi véleményét megerősítheti, másikét éppen gyöngítheti. Hogy Te melyik táborhoz tartozol, megtudhatod a könyv elolvasása után…..

Biagio Russo Istenek rabszolgái
Kossuth Kiadó
ISBN 978-963-09-7050-1