'Fenntartható identitások'

A Molnár Ani Galéria művésze, Cseke Szilárd 'Fenntartható identitások' című projektje képviseli Magyarországot az 56. Velencei Biennálén.

Az 56. Velencei Biennálé magyar pavilonjának kiállítására meghirdetett nyílt pályázatot Cseke Szilárd képzőművész és German Kinga kurátor koncepciója nyerte meg, melyet egy kilenctagú szakmai zsűri bírált el. A biennálé főkurátora, Okwui Enwezor, a világ lehetséges jövőképeinek vizsgálatára hívta fel a művészeket. Cseke Szilárd interaktív térinstallációja az identitásképzés és fenntarthatóság fogalmai köré szerveződik.

A „Fenntartható identitások” cím ironikus szópárosításban kérdez rá mindennapjaink szlogenné törpült kulcsszavaira. A kurátori koncepció a velencei pavilon teréből és Cseke korábbi mobil objektjeiből építkezik. A térinstalláció jelen esetben is mozgás és az elektronika segítségével kialakított gondolati tér. A térszerkezet három részből álló alkotás-együttest foglal magába. A falak közé kifeszített fóliacsövekben ventilátorok által mozgatott gömbök sodródnak. Pályáik szövetszerűen keresztezik egymást, ami a személyes identitások rendszerszintű újragondolását teszi lehetővé – felhívja a figyelmet a különböző gondolati irányok és énképek meghatározottságaira, korlátaira és egymásra utaltságára. Cseke Szilárd az egyéni, lokális nézőpontokat tehát globális összefüggésrendszerben modellezi le, miközben a két szintet egyszerre teszi hozzáférhetővé. A térinstalláció részét képezi továbbá egy lélegző fóliapárna is, ami folyamatos felfújódásával és leeresztésével a rendszert fenntartó „központ” érzetét kelti. Az anyaghasználat ellenére is organikus hatást kelt; stabil helyzete ellenpontozza az identitásváltások dinamikus, mechanikus hálózatát, és felveti a kérdést, hogy környezetünk lélegző gépezete ma milyen jelentőséggel bír számunkra? A koncepció részeként hanginstalláció vezeti be az élményt, amelynek elkészítéshez a projektgazdák Gryllus Ábris média designert vonták be. A kiállítótér többi alkotásától optikailag lehatárolt kisebb zörejtérben hallhatóvá válnak majd a csövekben mozgó golyók komponált hangjai. A pavilon belső udvara interaktív kísérleti térré alakul, ahol a látogatók előre megfogalmazott és szabadon kiegészíthető szómatricák segítségével foglalhatnak állást az identitás és a fenntarthatóság kérdésében. Kiválaszthatják a számukra legfontosabbnak tűnő identitásformát, legyen az a többszörös, a kollektív, a kulturális, a vallási, a nemzeti, az etnikai, a nemi, az ökológiai vagy éppen a fogyasztói identitás, esetleg megfogalmazhatják azt is, hogy mi számukra a leginkább fenntartandó entitás." (German Kinga)

German Kinga művészettörténész (1970, Kolozsvár, Románia) a heidelbergi és a karlsruhei egyetemeken tanult. 2011-ben doktori fokozatot szerzett a stuttgarti egyetemen és befejezte tanulmányait kultúra menedzsment szakon a Fernuniversität Hagen egyetemen.  2008 őszétől adjunktus, majd 2015-től docens a MOME Elméleti Intézetében. German alapította az egyetlen múzeumi menedzsment posztgraduális képzést, aminek ő a szakfelelőse. Rendszeresen szervez kiállításokat itthon és külföldön például a 'Lost and found. Ungarn im Spiegel seiner zeitgenössischen Kunst' című kiállítás projektkoordinátora és társkurátora volt a Staatliche Kunsthalle Baden-Baden-ben majd a debreceni MODEM-ben. Számos konferencián tartott előadást és publikációja jelent meg magyar és német nyelven.

Cseke Szilárd képzőművész (1967, Pápa) Budapesten él és dolgozik. 1995-ben végzett a Pécsi Egyetem Képzőművészeti Mesteriskolájának festő szakán. A 90-es évek óta alkot mobil objekteket, melyek lényegretörően demonstrálják a mai társadalomban, gazdaságban végbemenő folyamatokat, különös tekintettel a migráció és identitáskeresés témaköreire.
Számos elismerés mellett 2014-ben Munkácsy-díjat, 1997-ben Derkovits- ösztöndíjat kapott. Rendszeresen állít ki jelentős hazai és külföldi kortárs művészeti intézményekben, többek között a Kiscelli Múzeumban, a Műcsarnokban illetve a Ludwig Múzeumban; és vesz részt fontos nemzetközi művészeti eseményeken, vásárokon. Művei megtalálhatóak ismert közgyűjteményekben és számos magángyűjteményben Magyarországon és külföldön.

Hirdetés