Két dolog képzelhető el: vagy ismered a taoizmust vagy nem. Ha ismered, akkor biztosan örülsz a könyvnek, ha nem ismered, akkor kicsit bonyolultabb a dolog , akkor olvasd tovább az ismertetőt.
A taoista filozófia egyik nagy mesterének az ie. IV. században élt Csuang Ce-nek művét – A virágzó délvidék igaz könyvét – ajánlom. A szerző neve maga is ajánlás az tao-ismerőnek.
Ha nem ismered a taoizmust, akkor  az alapelv, a „tao” megértése is már probléma lehet. Mi a tao? A tao a kifejezhetetlen, örök, teremtő valóság, amely minden dolgoknak forrása és végcélja. Birtokba venni úgy lehet, ha az ember tökéletes harmóniában él saját eredeti természetével. Csuang-ce szerint a taóval harmóniában élő ember megérti a természet állandó változásainak folyamát, és nem fél sem az élettől, sem a haláltól.
A taoizmus magába foglalja a taoista filozófiai hagyományt valamint a vallási hagyományt. Szóval, ha a második csoportba tartozol, tanácsolom, olvass előtte valamit a taoról – rögtön ajánlom  Terebess Ázsia Lexikonjának idevonatkozó részét: http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/dao.html
És most jöhet Csuang Ce könyve, amely sok apró történetből – tanításból áll össze.
Dobos László a könyv Utószavában azt írja, hogy” Csuang Ce világnézetének központi eleme a dolgok egyenlősége s az értékek szinte végletes viszonylagossága…. az erkölcsi normák és értékek felülvizsgálata.” Igen, erkölcs – a tegnap, a ma és a holnap erkölcse, magunk is tapasztalhatjuk, mennyire változnak ezek. Az értékek – kinek az értékei? Mienk, másé – ugyanazt jelenti neked és nekem, most és régen?
Filozófiai elmélkedések rövid történetekben, s bár régen, az ie. IV. században születtek, mégsem porosak, elavultak, tudjuk a mai viszonyok közt is értelmezni őket.
Nem könnyű olvasni, de megéri.
 
Csuang Ce A virágzó délvidék könyve
Noran Libro Kiadó
ÍSBN 978-963-99961-7-5