Nevekről - Detre

Egy híres Detre: Bebek Detre (XIV. század közepe – 1404 után)

Az Ákos-nemzetségbeli család vámosi ágából származó nagybirtokos főúr, Bebek György tárnokmester fia.
Karrierjét már Nagy Lajos király udvarában kezdte: 1379-ben királynéi asztalnokmester és árvai várnagy.
Bebek Detrét 1397-ben a nikápolyi csatában fogságba esett Ilsvai (Jolsvai) Leusták utódjaként Zsigmond király nádorrá nevezte ki, ezt a méltóságot 1402-ig viselte.
A Laczkfiak pártjának fölszámolásakor még a király híve , de néhány évvel később már az elégedetlen főurak élén találjuk.
1401-ben az ő vezetésével fogják el a főurak a királyt. A Zsigmond király elleni lázadás elfojtása után a hatalomból kiszorulva és délvidéki birtokait elveszítve, ismeretlen esztendőben hunyt el.

Detre: december 11.,15.