2018. július 19. - csütörtök

Király András: Hungarockandroll

Kinyomtatom...
Helyszín: 
Viltin Galéria
Időpont: 
2010. január 27 - 2010. március 6
Király András: Petőfi

Napjaink politikai zűrzavarában kulturális, társadalmi felüdülésként élhetjük meg Király András kiállítását a Viltin Galériában. Hungarockandroll, hangzik a kreált cím, amely magába foglalja Király véleményét a feje tetejére állt hazai közéletről, amiben összemosódik a fehér a feketével, a jó a rosszal, az igen a nemmel, és célként fogalmazódik meg az elbizonytalanítás.

Király legújabb kiállítási anyaga lehet hagyománytisztelet, de felfoghatjuk egy szókimondó művész ironikus, kritikai attitűdjének is a magyarság kulturköréből vett ikonok képzőművészeti feldolgozását. A hatökrös szekér a párolgó pálinka gőzében egy felvállalt magyar életérzés színtelen lenyomataként jelenik meg a galéria terében, mintha egy korai Jancsó film storyboardjának részleteit látnánk. A monokróm festmények és a feketére „fújt” objektek a semlegességre hívják fel a figyelmet. Egy művésznek nem kell se vörösnek, se narancssárgának lenni ahhoz, hogy kifejezze véleményét. Sőt, így minden látogató a maga honi érzéseinek megfelelően döntheti el hovatartozását, mert „magyar az, aki magyarnak vallja magát”.

A csikóskalap, a paprikafüzér vagy a bácskai rizseshús gondolata, a senki földje az internet segítségével képpé formálódott, majd egy kis átalakítással festménnyé vagy szoborrá vált. Az egyetemesnek vélt gondolat, kép vagy a kimondott szó mindannyiunknak mást és mást jelenthet. Még a „leggondosabban definiált - és ezért a bizonytalanságokat kizáró - filozófiai vagy matematikai fogalom sem tartalmaz többet, mint amit mi tulajdonítunk neki, mindazonáltal az adott fogalom mégis több”… „és más is lehet, mint amit mi róla feltételezünk”(C. G. Jung). Ennek a megállapításnak a relevanciája érhető tetten Király András legújabb műveiben. Az önmagukban is értelmezhető művek kiállítási egységükben egy koherens és aktuális társadalmi és kulturális kérdést vetnek fel. Kinek mit is jelentenek ezek a magyarság kulturköréből vett ikonok? Politikai identitásunknak köszönhetően lehet tisztelgés a kitüntetett „Hungarikumok” előtt, de felfoghatjuk egyfajta semleges művészeti akcióként is, amelyben Király András a külső szemlélő józanságának fontosságára hívja fel a figyelmet. Így a művész a rá jellemző humor és irónia eszközét használva beszél e komoly, az elmúlt években elharapózott, társadalmi megosztást serkentő és így orvoslást kívánó aktuális kérdésről. Gondolataihoz a kortárs képzőművészet széles eszköztárát alkalmazza, így szobrok, festmények, objektek, képezik a kiállítás átfogó installációját. A képzőművészeti diszciplinákon túl a szabad asszociációs út serkentőszereként használja a semmivel össze nem téveszthető magyar pálinka szagát.

Király András: PetőfiKirály András: Petőfi

Szobrai feketéje egy mindent elfedő masszának fogható fel, a szín ilyetén mellőzése egyfajta lepelként jelenik meg. Király lefedi, lefesti napjaink kulturális, politikai disszonanciáját és így pont ennek abszurditására hívja fel a figyelmet.

Lazúrosan vékony réteggel festett, lényegében „monokróm” képei is a semlegesség eszközeként jelennek meg, ily módon játszva a Művész pártatlanságának, de szabad véleménynyilvánítási jogának és kötelezettségének szerepével. Foglalkoztatja a bizonytalanságban hagyás és ennek kritikája, amelyet a politikai pártok mindegyike az elmúlt években magáévá tett. A kiállítás címében megjelenő társművészeti, zenei utalás a Művész társadalomformáló szerepére hívja fel a figyelmet. A 2004-ben elkezdett „My way” sorozatával felvetett analógia, amely címet Frank Sinatra vagy akár Elvis Presley személyéhez kötünk, mindenképpen társadalom és így kultúraformáló jelenségként foghatunk fel. E zenei párhuzam most a Viltin Galéria terében a magyar nemzeti szimbólumok, ikonok mezejére lépett és így válhat társadalomformáló erővé.

Még nem értékelted

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

meghívó

Victor Vasarely relikviáinak felhasználásával 24 kiváló kortárs képzőművész készített festményt, szobrot, fotót vagy egyéb installációt a Hungarikon Gyűjtemény számára.

Waliczky Tamás

2018. július 4-étől a Molnár Ani Galériában.