Kőnig Frigyes: 2010 Blues

Időpont: 
2010. január 29 - péntek (Egész nap) - 2010. február 20 - szombat (Egész nap)

2010. január 29-én, pénteken 18 órakor Kőnig Frigyes festőművész, grafikus 2010 Blues című kiállítását Lengyel András festőművész nyitja meg a FUGA-ban.

"Néhány évvel ezelőtt a zadari Szent Donát-templom látogatása során lettem figyelmes arra, hogy az épület alapozásához ókori épület elemeit, illetve töredékeit használták fel. Jól megfigyelhetőek voltak faragott részletek, kannelúrás oszloptöredékek. A IX. században épült keresztény templom a római kori Fórum területén, az egykori bazilika maradványai felhasználásával készült. Az egykori szakrális épület elemei egy új templom fundamentumául szolgálnak. Ezek az oszlopok nem tartanak semmit, nem hordoznak nehéz terheket, a növekedés stádiumában vannak. Az értelem és rendezettség oszlopai: ugyanazok, amelyek a világrend és jogrend megjelenítőiként egykor törvényeket hordoztak önmagukon, ugyanazok, amelyek Platónnál a törvény és a rend tartópillérei. Megegyeznek a Jób Könyvében is említett ég oszlopaival, avagy a Föld oszlopaival, amelyek még, ha inog is a Föld, erősen tartják azt.

Ráció, szépség, tudás, arányosság, szilárdság, fragmentum. Hívószavak, amelyek éppúgy felkavarják a kollektív emlékezet mélytengerét, ahogy egy zadari utazás efemer élménytöredékeit. Ikonográfiailag telített – fontoskodik a bölcsész. És valóban: a dór oszlopokban ott zeng az antikvitás nagy tradíciója, a rendezettség és befejezettség megvalósult teljessége. Oszlopokból szőtt erdő – így az író. És szemünk előtt az architektúra őserejű organizmusként burjánzik, növekszik, majd beomlik, szétmállik, elporlad. 2010 Blues – gondolja Kőnig Frigyes. És belátva a múlt hibátlan rekonstrukciójának képtelenségét, vállalva az emlékezés szabálytalanságát, maga is romokat konstruál, szinkópa ritmusba rendezett, nosztalgia-kékbe mártott, lélek-kékbe merített, tradíció és modernitás vizéből egyaránt táplálkozó saját képi rendet. Rajzol, akvarellezik, fest, mintáz, olykor leíró aprólékossággal, máskor expresszív lendülettel, egyszer a porózus anyag bűvöletében, másszor elvont térélmények alkotójaként. A felgyűrődött időrétegek /korstílusok, iskolák, trendek/ itt kisimulnak. A dolgok azok – amik: faragott kövek, porózus matériák. Csakhogy ezek a romok nem egy visszavonhatatlanul letűnt világ maradványai, hanem olyan töredékek, amelyek mélyen jelenünkbe ágyazottak, múlhatatlan szépségük pedig a szüntelen növekedés, újjászületés ígéretét hordozza magában. Nem kevés ez, így 2010-ben Európa szívében." - Révész Emese

Hirdetés