WCCI 14. Nevelési Világkonferencia Pécsett

Időpont: 
2010. július 11. 0:00 - vasárnap - 2010. július 17. 0:00 - szombat

A konferenciát rendező szerv, a World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) pedagógiai világszervezet 1970-ben alakult Kaliforniában, és azóta 2-3 évente rendez 150-300 fős összejöveteleket.

Klein Sándor, a PTE FEEK pszichológia professzora alapító tagja a szervezetnek, és részt vett például a hollandiai és egyiptomi konferenciákon. Két évvel ezelőtt Koltai Dénes dékán úrral közösen hívták meg a szervezetet Pécsre.
A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében megrendezett tanácskozás összejövetel témája „A pedagógia az ABC-n túl: demokrácia, vállalkozás és szabadság”. (Angolul jobban hangzik a cím, mert a „demokrácia”, „vállalkozás” és „szabadság” szavak a d, e és f betűkkel kezdődnek.)

A konferenciára különösen sok résztvevőt várnak Amerikából, Afrikából és Ázsiából. A meghívott előadók olyan témákról fognak beszélni, mint az értékek szerepe a kulturálisan sokszínű világban, hogyan változtatható az iskola kellemes és hasznos hellyé, mit tehet az iskola azért, hogy a jövő nemzedék mindent megtegyen a fenntartható fejlődésért, a föld megmentéséért.

A résztvevők mintegy 100 előadást tartanak, melyek a pedagógia minden területére kiterjednek a tanárképzéstől a játékos tanulás lehetőségéig. Nyolc műhelymunka keretében a részvevők saját élményt szerezhetnek a tánc és a zene felszabadító erejéről, a matematikatanulást segítő eszközökről, a befogadó iskolák sajátos hangulatáról.

A Khetanipe, a Romák Összefogásáért Egyesület, és a Rácz Aladár Közösségi Ház meghívására, a PTE Romológia és Nevelésszociológia Tanszék közreműködésével a résztvevők megismerkedhetnek a cigányok oktatási helyzetével.

A következő konferencia színhelye Taiwan lesz.
 

Hirdetés