Engedetlenek

Időpont: 
2010. szeptember 23. 0:00 - csütörtök - 2010. október 15. 0:00 - péntek

A HattyúHáz Galériában szeptember 23-án nyolc lengyel művész kiállítása nyílt meg Engedetlenek címmel a Krakkói napok keretén belül, a művek október 15-ig tekinthetők meg.

A kiállítás a lengyel kultúrát az általánosan elfogadott kulturális és társadalmi normák ellen lázadó nő szemszögéből mutatja be, úgy hogy a kiállított művek az érzelmekre, és azok kifejezési formáira fókuszálnak. Ezáltal a Lengyel Anya (Matka Polka) mítosza, amely a nő erősen sztereotip jellegű ábrázolása - a gyerekekről, a férjről, a családtagokról való állandó gondoskodás terhe alatt élő, az örök áldozatkész nő - egy érett, saját függetlenségét megtartani képes nő alakjává formálódik. A kiállítás elsősorban azt az aktuális kérdést veti fel, hogy milyen mértékben lehetséges a sztereotípiák elvetése, illetve megkérdőjelezése, valamint a már meglévő kulturális sémákat milyen új sémák váltják fel a hétköznapokban. Ennek az összetett témának a bemutatása annál inkább vonzó lehet a magyar és külföldi közönség számára, mert a felkért lengyel női művészek nagy elismertségnek örvendenek. Nem idegenkednek sem a düh, sem a lázadás formáitól, nem félnek a hagyományos értelemben vett "nőiséggel" szemben érzéseiket, álláspontjukat kifejezni. Ezt többféle módon teszik. Tiltakozásuk ritkán nyilvánul meg közvetlenül, van, hogy arra a szociális és kulturális közegre hívják fel a figyelmet, melyek bizonyos magatartásformákat kényszerítenek a lengyel nőkre. Van, hogy egyes jelenségek kapcsán nyílt kritikához folyamodnak, vagy azokra az összefüggésekre mutatnak rá, melyek megalapozzák a tudásunkat.

2010. szeptember 27. 11:32 - Engedetlenek ©Engedetlenek

A kiállításon külön erre az alkalomra készült munkák láthatók, különböző médiákon keresztül közvetítve, legyen az performansz, installáció, fotó, videó, szobor vagy festmény.

Hirdetés