2018. július 21. - szombat

XIX. Nemzet és művészet. Kép és önkép

Kinyomtatom...
Időpont: 
2010. november 5 - 2011. április 3

Milyenek vagyunk mi, magyarok? Milyenek szeretnénk lenni, s milyennek kellene lennünk?

Egyszerűnek tűnő kérdések, melyekre mindnyájunkban ott vannak az iskolatáskáink mélyéről előkotort kész válaszok, képek, verssorok, dallamtöredékek. Nemzeti önképünk alkotóelemeinek zöme a 19. század szülötte. Miközben a képzőművészet „nyelve” mindvégig egyetemes, a 19. század egyik központi törekvése a nemzeti művészet megteremtése volt. Ennek során jött létre az a vizuális motívumkészlet (és ezzel összefüggő jelentésrendszer), mely magában foglalja a nemzeti hősök, népies figurák, emblematikus hazai vidékek és szokások ábrázolási mintáit. A Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása megpróbálja mindezeket számba venni. Megdicsőülő és elbukó történelmi alakok, eredetmondák, a nép egyszerű fiai, tájak, várak, mítoszok, az ország népei jelennek meg az 1800-tól az első világháborúig tartó „hosszú 19. század” képzőművészeti alkotásain: id. Markó Károly, Ligeti Antal, Munkácsy Mihály vagy Székely Bertalan jól ismert és ritkábban látható képein. Olyan kiállítási anyaggal találkozik majd a látogató, amely mindnyájunk számára érzelemmel telített jelentéseket hordoz, legyen szó nemzeti büszkeségről vagy éppen a „balsors” csapásairól.

Bemutatjuk a nemzeti önazonosság pozitív és negatív tartalmú építőelemeit, azoknak a sokszor nem is a magyar, hanem a nemzetközi művészetben gyökerező képi forrásait, s az egyes motívumok kanyargós jelentésváltozásait. Szeretnénk elérni, hogy a kiállítás élménye után tudatosabban viszonyuljunk nemzeti identitásunk összetevőihez, s hogy megértsük: öröknek gondolt tulajdonságaink történetileg kialakult képi és verbális minták alapján, s időben szüntelenül formálódó értelmezések nyomán fogalmazódtak meg.

A kiállítás kurátorai: Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra.
A kiállítás „A felemelő évszázad” minisztériumi programsorozat keretén belül valósul meg.

Még nem értékelted

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

meghívó

Victor Vasarely relikviáinak felhasználásával 24 kiváló kortárs képzőművész készített festményt, szobrot, fotót vagy egyéb installációt a Hungarikon Gyűjtemény számára.

Waliczky Tamás

2018. július 4-étől a Molnár Ani Galériában.