Uglár Csaba: U-krónia

Helyszín: 
Időpont: 
2010. október 28. 0:00 - csütörtök - 2010. december 3. 0:00 - péntek

Uglár Csaba első acb galériabeli kiállításán egy fiktív történelmi szituáció dokumentációját mutatja be. A dokumentumok között a művész nagyméretű akvarell városkép-víziói mellett gazdag emlékanyagot mutat be az antiutópisztikus múlt és jelen történelmi személyiségeit, ünnepeit, eseményeit megörökítve.

A bemutatás formája a művészi reprezentáció, mely sokkal többet elárul egy adott történelmi korról, mint a puszta megörökítés. Az említett festményeken kívül rajzokat, szitanyomatot, lightboxokat, videót felsorakoztató anyag a 19. századi történeti festészet és a szocialista realizmus nyomdokain, azok 21. századba ültetett reprezentációs technikáit alkalmazva nyújt bepillantást egy abszurd, de a közvetlen vagy közvetett emlékeink révén nagyon is elképzelhető világba. Uglár valós helyszíneket és személyiségeket ábrázoló talált képekből indul ki, melyeket úgy manipulál, hogy történelmi fikciójába illeszkedjenek. Ezáltal egy alternatív, „mi lett volna, ha...” szituációból kiinduló história részesévé teszi a befogadót, aki a kiállított „dokumentumokból” mint mozaikdarabokból saját fantáziájára hagyatkozva rakja ki a teljes képet, mely bár a legvadabb fikció, mégis reflektál napjaink történelmi valóságára.

2010. október 20. 16:07 - Uglár Csaba: U-krónia ©Uglár Csaba: U-krónia
Uglár Csaba: U-krónia

A történelem, illetve bizonyos történetek újraírása jelenlévő gyakorlat a 2000-es évek művészetében, a magyar kortársak közül a Kis Varsó művészcsoport képviseli legmarkánsabban e művészi stratégiát. Uglár számára az apropót a reprezentációval mint művészeti kérdéssel való összefüggés adja, mely problematika korábbi munkáiban is tetten érhető, csakúgy, mint a néző beemelése egy nem művészeti szituációba.