Ignasi Cunill-Roca: A mögöttes

Időpont: 
2010. december 9. 0:00 - csütörtök - 2011. január 4. 0:00 - kedd

Ignasi Cunill-Roca londoni és barcelonai székhelyű fotóművész, akinek tehetsége már az egyetemi évei alatt is komoly sajtóbeli és szakmai érdeklődést váltott ki. Munkáját a Fujifilm Student Awards, Fujifilm Distinctions és a Nikon Discovery Awards díjjakkal is kitűntették. 2007 óta számos kiállításon megtekinthető volt munkássága, többek között a londoni Old Truman Gallery-ben is.

A Kiállítás Előtt Galériában a művész decemberben nyíló tárlatán a metaforikus megközelítés kerül az értelmezés középpontjába. Nem pusztán azt a kérdést veti fel az alkotó, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy ki és hogyan lát.

2010. november 20. 10:34 - Ignasi Cunill-Roca: A mögöttes ©Ignasi Cunill-Roca: A mögöttes
Ignasi Cunill-Roca: A mögöttes

A látás képessége nagyon fontos szerepet tölt be az életünkben, minden kétséget kizáróan elsődlegesen szükséges a körülöttünk lévő világ feltérképezéséhez és megértéséhez. Az életben számos alkalommal kapunk előírt látnivalókat, amelyek megnehezítik a valóság racionális megismerését. Ingoványos terep köti össze az általunk látott, illetve az általunk ismert világot. Ennek tükrében foglalkozik a kiállítás a látás konvencionalitásának és a körülöttünk lévő világ bemutatásának a szétválasztásával. Az alkotó fontos célkitűzése a környezetünkben megjelenő tárgyak újrafelismerése, így a külső és belső, a természetes és a civilizált, a fizikai és a pszichikai, a kézzelfogható és a megfoghatatlan fogalompárok közötti határvonalak feltárása. Így játszik el már a kiállítás címe is azzal a gondolattal, miszerint keresnünk kell valami mögöttes tartalmat a nyilvánvaló, a külső forma mögött. Lakatlan területnek számít a mögöttes tartalmak birodalma, de az elmélyült szemlélődés során talán kideríthető a magától értetődő dolgok mélyebb jelentése is.

A művész képeinek atmoszférája varázslatos, de a helyszínekben valóságos tereket vélünk felfedezni. A természetben mindig jelen van az ember, nem az ő lényének fizikai voltában, hanem a keze nyomán létrejött, épített környezetben. A kiállításon ezt az általunk ismert világot fedezhetjük fel újból, kicsit az eddigiektől eltérő látásmódban.