Martin Piaček (SK) & Németh Ilona (SK): History

Helyszín: 
Időpont: 
2010. december 1. 0:00 - szerda - 2011. január 29. 0:00 - szombat

2010. december 1-jén, szerdán 18 órakor nyílik meg Martin Piaček (SK) és Németh Ilona (SK) History című kiállítása a 2B Galériában.

Martin Piaček és Németh Ilona munkakapcsolata 2009-ben kezdődött, amikor közös kiállítást rendeztek a pozsonyi Városi Galériában. A kiállítás apropóját az elmúlt évi szlovák-magyar viszony folyamatos romlása adta, amely leginkább politikai és mediális szinten következett be. Ennek kapcsán kezdett el a szlovák és a magyar nemzetiségű művész egymással beszélgetni és együtt dolgozni. Együttműködésük eredménye Martin Piaček szobra a Benes dekrétumok kapcsán, Németh Ilonáé pedig egy performance Iszapbirkózás címmel, és ennek videó és installáció formájában való bemutatása. Az Iszapbirkózás című munkában a művész a mai politikai kultúrát kommentálta, bevezetve egy új fogalmat a „politikai iszapbirkózás“ fogalmát a szlovák nyelvi kontextusba. Pozsonyi kiállításukon Sugár János volt magyarországi partnerük.
Együttműködésüket folytatják a 2B Galériában, ahol Martin Piaček egyrészt bemutat korábbi munkáiból is néhányat (Martin Piaček kis méretű faobjektekben kommentálja az általa kínosnak nevezett szlovák történelmi szituációkat, így pl. 1939. Augusztus 13, Adolf Hitler és Josef Tiso első találkozója vagy 1921. Október 26. A Mária Terézia szobor lerombolása Pozsonyban), másrészt új munkákat készít a 2B Galéria számára.
Németh Ilona két új munkáját hozta el a budapesti közönségnek. A 8 férfi című videó családja egyik áganak különös történetét mutatja be. A főszereplő, Tímea szempontjából próbálja meg közösen rekonstruálni a család elmúlt 25 évének, tragikusnak is tekinthető sorsát. A helyszín egy Szlovákia déli részén fekvő falu, Ekecs, ahonnan édesapja származik.
A másik bemutásra kerülő munkája az Európa közepe projekt, amelyben azzal a témával foglalkozik, hogy milyen módon relativizálódnak egzaktnak tűnő tudományos állítások a politika és a nemzeti 
önmeghatározás fényében.


2010. november 24. 10:12 - Martin Piaček (SK) & Németh Ilona (SK): History ©Martin Piaček (SK) & Németh Ilona (SK): History
Martin Piaček (SK) & Németh Ilona (SK): History

Martin Piaček szobrász Pozsonyban született, jelenleg Rajkán él és dolgozik. Tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Egyetemen, a krakkói Képzőművészeti Akadémián és az amszterdami Gerrit Rietveld Akadémián végezte. Kiállított többek között az ostravai Galerie Dole-ban, a pozsonyi Bastart és Hit Galériában, a római Zerynthia Galériában, a lódzi Parter Galériában és a helsinki Caisa Centre-ben. Jelenleg a pozsonyi Képzőművészeti Egyetem szobrászati tanszékén szakán tanít.
Németh Ilona képzőművész Dunaszerdahelyen él és dolgozik. Tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán és a Képzőművészeti Főiskolán végezte. 2001-ben Munkácsy-díjat kapott. Kiállított többek között Oxfordban a Modern Art Oxford-ban, a budapesti Műcsarnokban, a luzerni Kunstmuseumban, müncheni M.O.C.-ban, a New York-i A.I.R. Galériában, a budapesti Bartók 32 Galériában, a tokiói Museum of Contemporary Art-ban, a 49. Velencei Biennálén. Művei több múzeumi gyűjteményben megtalálhatók. 2004 óta a pozsonyi Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán tanít.

Hirdetés