Brazília Csillaghegyen

Jegyár: 
Ingyenes
Időpont: 
2011. február 5. 10:00 - 15:00 - szombat

Egy kis szamba, egy kis capoeira - aztán a mozgás után jól esik egy kis feijoada, caioirinha koktél - majd szétnézhetünk a bazárban. Egy kis brazíliai hangulat felnőttnek és gyereknek.

2011. január 31. 15:59 - Brazília ©Brazília

Bra­zí­lia a Csillaghegyi Kulturális Központban bemutatkozik.

Részletes program:
10.00 Ünne­pé­lyes meg­nyitó — A Bra­zil Nagy­kö­vet­ség és Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont
kép­vi­se­lete
10.30–11.30 Úti beszá­moló Bra­zí­li­á­ról
11.40–12.10 Tánc­be­mu­tató — Pimenta Szam­ba­is­kola (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)

2011. február 1. 15:13 - Pimenta ©Pimenta

12.20–12.40 Capoe­ira bemu­tató — Grupo Capoe­ira Bra­sil (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)
12.50–13.10 Bra­zil Jiu-jitsu — Carl­son Gra­cie Team (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)
13.20–13.50 Ízelítő a por­tu­gál nyelvből, nyelv­ta­ní­tás, nyelvi érde­kes­sé­gek stb.
(Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)
14.00–15.00 Bra­zil Tánc­ta­ní­tás és közös tánc a közön­ség­gel — Oktató: Debora
Rubia Soa­res San­tos Dom­ján
Pár­hu­za­mos prog­ra­mok:
10.00–15.00 Fotó­ki­ál­lí­tás (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)
10.00–15.00 Bra­zil bazár — Bra­zil éksze­rek ter­mé­sze­tes mag­vak­ból, bra­zil
kiegé­szítők, hang­sze­rek
10.00–15.00 Bra­zil ételek — feijo­ada és bra­zil kós­to­lók, caipi­rinha kok­té­lok, bra­zil
kávé árusí­tása (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)

http://www.kulinarisvilag.hu/hun/receptek/feijoada-portuguesa - ha valakit máris érdekel, mi is az a feijoda, itt megtudhatja!

Hogy a gyerekek se maradjanak le semmiről:
10.00–15.00 Gyer­mek­prog­ra­mok – bra­zil dalok és hang­sze­rek taní­tása, tánc és
capoe­ira taní­tás (Bra­zil Kul­tu­rá­lis Köz­pont)

Hirdetés