Távolodó világaink

Helyszín: 
Időpont: 
2013. november 5. 17:00 - kedd

A Magyar Nemzetiségek Néprajza sorozatban a közelmúltban megjelent a Cigány Néprajzi Tanulmányok 16. Távolodó világaink (A cigány-magyar együttélés változatai) című kötete. A kötete szerkesztője Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum muzeológus munkatársa.

A Magyar Néprajzi Társaság kötetbemutatót tart a Néprajzi Múzeumban (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.) 213. terem, 2013. november 5-én, kedden 17 órakor. A kiadványt bemutatja: Balogh László politológus (ORÖ Roma kutatóközpont, ELTE Társadalomtudományi Kar), Sárkány Mihály szociálantropológus (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet), és Virág Tünde szociológus (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete).

A kötet tartalmából: Szuhay Péter: Bevezető a Távolodó világaink – a cigány-magyar együttélés magyar változatai tanulmánykötet elé. Binder Mátyás: A „cigány–magyar” együttélés változatai a magyar történetírásban. Molnár István Gábor: A régi Újpest cigányai. Az újpesti cigányság története. Kovai Cecília: Azok a „boldog békeidők”. A „magyarság” mint ideál, a cigányság mint analógia. Lengyel Gabriella: A cigány-magyar együttélésről. Tiszavasvári jegyzetek. Bakó Boglárka: „Hogyha egyszer pénzed van, van mindened, ha nincs pénzed, semmid sincs”. Segélyosztás egy kelderas közösségben. Kotics József: Határeltolódások. Újonnan keletkező törésvonalak a cigány–magyar együttélésben: a csernelyi példa. Feldmár Nóra: Fenntartható megoldásokkal a szegregáció ellen. Lukács György: „Mert enélkül itt elhitték volna, hogy nincs semmi.” Munkaerőpiaci programok Dombosfalván. Máté Mihály: Házalókereskedőcigányok. Colárik a Dél-Dunántúlon. Lator Anna: „Akik szívből és rendesen csinálják”. Durst Judit: „Az a biztos, ami a zsebbe’ van”. Feljegyzések a borsodi roma kereskedői szellemről. Szivák Fruzsina: A Romani Platni projekt. Gasztronómia a Dzsumbujban. Szentesi Balázs: Konfliktusok és alkuk. Cigánygyerekek és magyar nevelők interkulturális diskurzusa egy oktatóprogram foglalkozásain. Pálos Dóra: Ráközelítés. Roma etnikai identitás és a stigmával való megküzdés, két életút tapasztalatain keresztül. Pasqualetti Ilona: Szalmaszálak. Ötven év a Balogh család történetéből. Ludescher Gabriella: Betekintés egy nyírségi cigány közösség életébe. Őrszigethy Erzsébet: „Kum jésty, Bogádmindszent?” Iskolapéldák egy észak-ormánsági körjegyzőségből. Márta nővér: Feljegyzések és meditációk az arlói misszióról, avagy az „igazi boldogság ma”. Fleck Gábor – Orsós János: Játék a terekkel. A sajókazai végtelenített játszmákról. Feischmidt Margit – Szombati Kristóf: Ahol a kölcsönös félelem igazgat. Etnográfiai esszé.

A kötet a helyszínen, kedvezményes áron megvásárolható.

Hirdetés