Fábián Zoltán kiállítása

Időpont: 
2014. február 4. 18:00 - kedd - 2014. február 11. 18:00 - kedd

2014. február 4.-én, délután 6 órakor nyílik Fábián Zoltán képzőművész kiállítása a Symbol Art Galériában.

Fábián Zoltán a magyar geometrikus absztrakció fiatal képviselője 1976-ban Budapesten született. Mesterei Lossonczy Tamás, és Baska József voltak. Budapesten él és dolgozik.

„Korunk hazai képzőművészeti szcénájában egy geometrikus alkotó dolga ugyanazon előzmény miatt könnyű és nehéz egyszerre. A kassáki hagyományokat az 1960-as évektől megújító és továbbgondoló, a teljesség igénye nélkül: Barcsay Jenő, Bálint Endre, Deim Pál, Fajó János, Hencze Tamás és megannyi kiváló művész által fémjelzett új konstruktivista törekvések ugyanis, miközben kiváló referenciapontot nyújtanak számára, egyszersmind jelentős felelősséget is rónak rá. Ebben az örökségben, a ’60-as évek fragmentált forradalmi irányvonalai közül is főként Bak Imre és Nádler István korai, Gruppe ZERO-s periódusainak nyomvonalán haladva dolgozik – ’90-es évekbeli színrelépése óta konzekvens módon, rendületlenül – Fábián Zoltán. A geometrikus stílus szigorúbb megnyilvánulásmódját választva, képei a hard edge sajátos formanyelvéhez és gondolkodásmódjához állnak a legközelebb. E bárminemű konkrét tartalmi közlést, materiális, tárgyias vonatkozást szándékoltan mellőző művek esetében a pontos, mértani felépítés, az egyenes vonalakból valamint a szabályos színezés segítségével megkomponált egyensúlyi állapot kap hangsúlyt. Koloritjuk tekintetében feltétlenül kiemelendő a sötét színek, elsősorban a fekete hűvösen távolságtartó, tökéletesen matt alkalmazása, egyfajta objektív hátteret biztosítandó a speciális szerkezetnek. A felvázolt idealizált konstrukció – mely a maga geometrikus módján végtelen gondolati távlatokat nyit az ember szűkebb és tágabb környezetében elfoglalt helyét illetően – tökéletesen pontos mivoltát pedig éppen egy apró, jól átgondolt módon „becsúsztatott” tökéletlenség, az egyensúlyi helyzet esetenkénti finom kibillentése koronázza meg, mely a nemzetközi kortárs anyagon belül Eugenia Gortchakova egyes műveivel társítja leginkább e képeket. (Ennek plasztikus lenyomataként a két művész egymás mellett szerepelt a Magyar Elektrográfiai Társaság „Matricák 2012” elnevezésű sorozatának harmadik kiállításán az Art9 Galériában.) Fábián Zoltán – Lossonczy Tamás és Baska József által egyengetett – művészetének egyik legfőbb sajátosságát a kettős iskolázottságban, a videóművészeti és az építészeti tanulmányok találkozásában véljük felfedezni. Festményeiből egyaránt kiolvasható az előbbi mozgalmas ritmikája és az utóbbi mértani szemlélete. E szintézis sikerét pedig számos egyéni és csoportos kiállításon történő szereplés bizonyítja, melyek közül a nemzetközi eseményeken való részvétel – Udine (1996), Bécs (2005), Róma (2010), Brüsszel (2013) – sem hiányzik.” (Kovács Gergely Művészettörténész)

Megnyitó: 2014. február 4. kedd 18 óra

Megnyitja: Kovács Gergely művészettörténész

Közreműködik: Dóra Attila basszusklarinét

A kiállítás 2014. február 11-ig, naponta 12-19 óráig tekinthető meg.

Támogató: Töreki Művésztelep

Symbol Art Galéria

1036 Budapest, Bécsi út 56.

Hirdetés