Szekrény-koporsó, kártyázó halál

Május 20-án Feltámadás Makucskán premier az Újszínházban.

Szekrényből ácsolt koporsóban temették el halálakor Szabó Dezsőt, ez a motívum megjelenik a Nagy Viktor rendezésében készült színdarabban is, melyet az Újszínházban mutatnak be május 20-án. Szabó Dezső Feltámadás Makucskán című írása egy abszurd helyzetet tett meg története alapjául: Makucskán, húsvét ünnepén a temetőben nyugvó halottak feltámadnak és megindulnak a falu felé. Az élőket azonban nem teszi boldoggá a csodás esemény: vajon milyen jogaik vannak a feltámadó holtaknak? Hatalmas kavarodás veszi kezdetét, melyben törvény és emberség, élet és halál, múlt és jelen hatalma csap össze egymással.

A novellából Fazekas István írt két felvonásos színdarabot, ehhez egy egész falut kellett benépesítenie, az alakokat pontosan megformálnia. A drámaíró éppen ezért Szabó Dezső többi művéből is keresett karaktereket, ezekből alkotta meg a készülő darab jellegzetes alakjait. Szabó Dezsőt Budapest ostroma alatt, egy óvóhelyen érte a halál, valószínűleg influenzában. Az ostrom miatt nem is tudták azonnal eltemetni az írót, egy szekrényből ácsoltak neki koporsót, öt nappal a halála után ebben temették el 1944. január 18-án. 1949-ben exhumálták Szabó Dezső földi maradványait, majd a Kerepesi temetőben helyezték végső nyugalomra. A szekrény-koporsó motívum Nagy Viktor rendezésében is megjelenik - ebben szállítják el néhány esetben a holtakat.

A szereposztás izgalmas: Esztergályos Cecília játssza Terka mamát, az uzsorásnőt. Az én gyermekkoromban is voltak ilyen nők, akik itt maradtak a múltból, nagyon jól emlékszem rájuk - mesélte a Kossuth-díjas színművésznő. - Foszlott ruhában, foszlott rókaprémben őriztek meg valami méltóságot a letűnt időkből. Terka mama egy isteni jó karakter: uzsorásként szedi meg magát a faluban. Noha a többiek nem nézik jó szemmel ténykedését, ez a nő nagyszerű érzékkel fektet be - néha akár kétes üzletekbe is. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy halálakor sokan fellélegeznek, akik tartoztak neki. Arra azonban senki sem számít, hogy a település temetőjében nyugvó halottak feltámadnak, komoly bonyodalmakat okozva az élőknek. Az általam játszott Terka mama is visszatér, hogy behajtsa az adósságokat.

Nagy Lóránt karaktere mutat némi párhuzamot napjaink haza politikusaival Kupeczky bárót fogom játszani, ő egy igazi politikus - mesélte a színművész. -  A médiában feltűnő politikusoknak általában csak a döntéseit ismerjük, csak azt, amit a nyilvánosság felé mutatnak. Az előadás során viszont igencsak belelátunk az életébe, látjuk a feleségéhez, az üzlettársaihoz fűződő viszonyát és belső monológok formájában azt is megismerhetjük, hogy mit gondol mindezekről valójában a báró. Kupeczkyben a karakter összetettsége fogott meg. És aki megnézi majd a színdarabot, biztosan felfedez némi hasonlóságot közte és a most aktív politikusok között. Ilyen figurák mindig voltak és mindig lesznek a közéletben.

Az élők és holtak közötti csatározás közepette a Halál is megjelenik. Ezt a szerepet Viczián Ottó játssza, aki remek játékával még a Halál figurájába is életet lehel. A halál általában határozottan negatív figura, ám ebben a szatírában nagyon is emberi tulajdonságokkal rendelkezik: néha téved, néha kijátsszák - magyarázta a Jászai Mari-díjas színművész. -  És egy napon olyan helyzettel találja szembe magát, ami őt is felkészületlenül éri: egy Makucska nevű faluban a halottak feltámadnak és visszakövetelik mindazt a jogot, jussot, amit élőként a magukénak tudhattak. A kavarodás természetesen hatalmas és maga a Halál sem marad pártatlan ebben a zűrzavarban… Az abszurd helyzet rengeteg fekete humorra ad lehetőséget, és színészként igyekszem kijátszani minden kártyámat, néha szó szerint!

Szabó Dezső - Fazekas István

Feltámadás Makucskán - szatirikus komédia két felvonásban

Nagy Lóránt - Gregor Bernadett - Vass György - Viczián Ottó – Bánföldi Szilárd - Nemes Wanda - Jászai László - Incze József - Timkó Eszter - Esztergályos Cecília - Tóth Tamás -  Háda János - Szanitter Dávid - Almási Sándor - Szabó Zsuzsa - Orosz Csenge - Kazári András – Szarvas Balázs - Jánosi Dávid -  Báhner Péter - Incze Máté

Zene: Rossa Levente és zenekara

Korrepetitor: Nemessányi Éva,  Díszlet: Rózsa István

Jelmez: Kiss Beatrix,  Koreográfus: Gyenes Ildikó

Súgó: Kéner Gabi,  Ügyelő: Czeglédi Attila, Báhner Péter

Dramaturg: Bártfay Rita,  A rendező munkatársa: Szelőczey Dóra

Rendező: Nagy Viktor

Hirdetés