Házvezetés, Mint Te és Én, Pátkai Rozina Trió

Múzeumok Éjszakája Budapest leghíresebb fényképész műteremházában, a Mai Manó Házban.

Június 24-én Simon Márton költő és Zagyvai Sára fotográfus tartanak tárlatvezetéseket a „Mint Te és Én” című kiállításon. A „Mint Te és Én” c. kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 31 fiatal fotográfus 70 korszakalkotó művén keresztül. A tárlat a fotográfia eszközével megjelenített egyéni hangok bemutatására törekszik egy nemzedék személyes, korszakos megélésein keresztül. Az épület múltjába, jelenébe, valamint Mai Manó fotográfus életébe Romoda Klára, a Mai Manó Ház egykori munkatársa ad betekintést házvezetésein. Este a Pátkai Rozina Trió koncertjével várják a látogatókat: Pátkai Rozina számos nemzetközi verseny díjazottja, elismeréseinek sorát jazz és Fringe fesztiválok színpadain gazdagította szerte a világban.

Mint Te és Én - Fiatal magyar fotográfia a Mai Manó Házban

A kiállítás azt vizsgálja, van-e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben? Beszivároghatnak-e tudat alatt ezek a megélések a fotográfusok munkáiba?

A generációk a történelem pulzusai, a változás motorjai, amelyeket a tradíciók megismerése, az azoktól való elmozdulás igénye, a hagyományok tisztelete, de azoknak új tapasztalatokon és tudáson való átfolyatása hajt. A posztmodern társadalom lazán egymáshoz kapcsolódó egyénei számára természetes a hagyományok és a legújabb stílusok közötti átjárás lehetősége, pozitívan kötődnek a divathoz, a közösségi médiához, kötődéseik pedig egyre kevésbé politikaiak, vagy az ellenállás eszközei. Számukra a sokféleségnek, a különbözőségnek, a mobilitásnak, a kommunikációnak, a decentralizálásnak van értelme, mert egy olyan korban élnek, ahol minden változásban, folyamatban levőnek látszik.

Vajon az egymás mellé helyezett változatos technikai kísérletezésekből, a műfajon belüli különböző konceptuális megközelítésekből levonhatóak bizonyos tanulságok, kirajzolódhatnak közös metszéspontok, esetleges korszakos témák? Létezik Kollektív Generációs Tapasztalat?

A Mint Te és Én címválasztás éppen ezt az állapotot igyekszik szimbolizálni. Az egyén számára oly fontos függetlenségre és személyes identitásra, az Én-re ugyanúgy utal, mint az egymástól való különállásra és az abból fakadó társas magányra, de jelenti a valós vagy virtuális közösséget, az összetartozás romantikus vágyát is. A kiállítás terjedelmi korlátai miatt csak egy kis szeletét tudja bemutatni a kortárs magyar fotográfiát karakterizáló gazdag életműveknek, de így is felbecsülhetetlen értékű vizuális forrása és látlelete lehet a fotográfia egy korszakának, számunkra, akik benne élünk. Rólad, rólam és rólunk szól. 

A kiállításhoz kapcsolódóan azonos címen készült egy 150 oldalas katalógus a Mai Manó Ház kiadásában, ahol a kiállító alkotók képeit, életrajzát a kurátor, Sárvári Zita esszéje, valamint Gerhes Gábor, Kudász Gábor Arion, Sziládi Mónika és Ujj Zsuzsi rövid gondolatébresztő szövegei is kiegészítik. A katalógus a Mai Manó Könyvesboltban megvásárolható.

„A fotográfia többgenerációs tapasztalata és a kortárs képalkotó technikák együtteséből összeálló alkotói módszerek kirajzoltak visszatérő motívumokat, tematikus érdeklődési köröket  – mint a gyermeknevelés, család, emlékezet, mediális kísérletek, határátlépések, megújított hagyományos technológiák, antropológiai és társadalmi kutatások, identitás, testkoncepciók, köz- és magánszféra, performativitás –, de a választott alkotók diverz életművei nem indokolták, hogy egységekbe kényszerítsük őket csak egyetlen művük, vagy technikai megoldásaik alapján. Ezek az alkotások öntörvényű esztétikai entitásként több nézőpontból is megközelíthetőek. Nem a látható világ ábrázolásának eszközeként működnek, hanem a fotó mediális lényegének kiaknázásaként azt mutatják meg, amit az alkotó művészi szándéka szerint akar. Érzékeny és koncepciózus alkotások. Körültekintően kimódolt, a fotográfiai hagyományokhoz tisztelettel kapcsolódó, de attól szükségszerűen és tudatosan elmozduló művek. Frissek, okosak, érett de progresszív felfogásról tanúskodnak. Olyan fotográfusok munkái, akik szenvedélyes művészek” – nyilatkozta Sárvári Zita, a kiállítás kurátora.

2023. május 24. – 2023. augusztus 19. – Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház

Kurátor: Sárvári Zita

Kiállító alkotók:

   Álovits Bálint,  Bartha Máté,  Bede Kincső,  Bilak Krystyna,  Biró Dávid,

   Bognár Benedek,  Bolla Szilvia,  Dobokay Máté,  Ember Sári,

   Éder Krisztián,  Fabricius Anna,  Gáldi Vinkó Andi,  Geibl Kata,

   Ladocsi András,  Kis-Kéry Anna,  Klenyánszki Csilla,  Andreas Laszlo Konrath,

   Kontha Dora,  Móró Máté & Szanto Borbala,  Neogrády-Kiss Barnabás,

   Perlaki Márton,  Pósalaki Anett,  Puklus Péter,  Rédling Hanna,

   Schmied Andi,  Schuller Judit Flóra,  Standovár Júlia,  Szalai Dániel,

   Vékony Dorottya,  Vizi András Tibor,

Trailer itt. További információ itt.

A Mai Manó Ház a magyar fényképezés szellemi és szakmai központja. Elsődleges funkcióját tekintve kiállítóhely, mely szeretné megismertetni közönségét a hazai és a nemzetközi fotográfia kiemelkedő klasszikus és kortárs alkotóival. Ezen túl rendszeres szakmai programok (előadások, konferenciák, workshopok, szakmai rendezvénysorozatok, könyv- és katalógus-bemutatók) szervezésével hívja fel a figyelmet a magyar fotográfia jelentőségére, valamint információs szolgáltatásokkal, szakkönyvtár és könyvesbolt működtetésével segíti a fotográfus szakma művészi és tudományos tevékenységét.