Adventről pár szóban

Ádventnek vagy adventnek is mondott időszak a keresztény egyházi év kezdete, amelyről valamikor éjféli harangszóval emlékeztek meg.

A hagyományt valószínűleg a gallikán szertartásrendből vette át a római liturgia (gallikán liturgia, gallikán rítus, szertartás: tág értelemben az órómain kívüli összes latin, nyugati szertartás; szoros értelemben a Merovingok idején (457-751) kb. 750-ig Galliában uralkodó latin, nyugati szertartás. Eredete vitatott. Lásd bővebben: lexikon.katolikus.hu. Nem tévesztendő össze a gallikanizmus-sal, amely olyan államideológia, mely szerint az uralkodó vagy az állam által képviselt világi hatalom egyenlő a pápai hatalommal.)

A gallikán szertartás rend szerint a hívők vízkeresztkor keresztelkedtek meg, s az ez előtti három hetet lelki felkészülésre fordították. Az 5-6. században ebből a három hétből hat hét, majd négy hét lett, s kezdő időpontját ahhoz a vasárnap kötötték, amely Szent András napjához legközelebb esik.

Ebben az időben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, amelyeket "angyali misének", "aranyos misének" is neveztek. Adventi időszak a keresztény kultúrkörben a december 25-ét, Jézus születésének napját megelőző négy hetet foglalja magában – szoktuk mondani – de pontosabban: advent igazából négy vasárnappal kezdődő hetet foglal magában.

2010-ben november 28-án kezdődött az advent.