Bánki Ákos: Pszichikai tér

A byArt Galériában 2016. április 22-én 18 órakor Rieder Gábor művészettörténész nyitja meg a kiállítást.

„Alkotói terepem továbbra is az absztrakt festészet, melyet új anyagok, technikák és formák alkalmazásával tágítok. Új sorozatom a festészet és tér, festmény és lokalitás konceptuális átgondolásán alapul. Új sorozatomban az absztrakt festészet tér-, keret és helyfogalmát konceptualizálom, a képek megalkotásán túl, azok installálási módjaival is kísérletezem.
A 2006-os diplomamunkáim után, az akkori Pszichikai tér című sorozatommal már kísérletet tettem belső tereim kivetítésére, és a festmény homogén tereinek megbontására. Az absztrakt tér szemlélete tehát nem új keletű munkásságomban. A 2016-os új képekben azonban már nemcsak a formázott képek és a keret feszültségét kutatom, hanem feszültséget teremtek a kép és megalkotásának helye között is.
Nemcsak a képpel, de annak megalkotási és installálási terével is játszom, percepcionális feszültséget teremtve ittlét és ottlét, lét és nemlét között.
Az absztrakt festészet érzékelését, túl a kereten, térélménnyé formálom, mely tér nem létezik az idő fogalma nélkül.
Új kép- és térkísérleteimmel azt keresem, hogyan tudom érzéseimet átadni a percepció számára, hogyan tudom a nézőt és a nézői érzékelést az absztrakt festészet már megszokott befogadási sémáiból kibillenteni.
Továbbra is vallva a festészet személyes voltát, tele érzelmekkel és expresszivitással, a festészet nyomát, nyomhagyását kutatom. Új képeim alapszíne, magja a fehér, az érinthetetlen fény, a nyers vászon. A felület, melyen a festészet évszázadok óta nyomot kíván hagyni.
Sorozatomban a nyomhagyás gesztusaival játszom. Expresszív, „tudatos véletlen” által formált gesztusaimat megőrizve teszek kísérletet a terek átjárhatóságára, ugyanakkor ezek határainak megszüntetésére.
A kísérletem középpontjában a festői én láthatósága áll.
Az alkotó ember nyomhagyásának érzékenységére hívom fel a figyelmet. Képeim a testet, teret és időt kötik össze: absztraktak de egyszersmind végtelenül személyesek, benne állnak a jelen valóságában.” (Bánki Ákos)

Bánki Ákos: Pszichikai tér
byArt Gallery - Budapest, Ráday utca 47.

Hirdetés