2018. június 23. - szombat

Bánki Ákos: Pszichikai tér

Kinyomtatom...
Bánki plakát

A byArt Galériában 2016. április 22-én 18 órakor Rieder Gábor művészettörténész nyitja meg a kiállítást.

„Alkotói terepem továbbra is az absztrakt festészet, melyet új anyagok, technikák és formák alkalmazásával tágítok. Új sorozatom a festészet és tér, festmény és lokalitás konceptuális átgondolásán alapul. Új sorozatomban az absztrakt festészet tér-, keret és helyfogalmát konceptualizálom, a képek megalkotásán túl, azok installálási módjaival is kísérletezem.
A 2006-os diplomamunkáim után, az akkori Pszichikai tér című sorozatommal már kísérletet tettem belső tereim kivetítésére, és a festmény homogén tereinek megbontására. Az absztrakt tér szemlélete tehát nem új keletű munkásságomban. A 2016-os új képekben azonban már nemcsak a formázott képek és a keret feszültségét kutatom, hanem feszültséget teremtek a kép és megalkotásának helye között is.
Nemcsak a képpel, de annak megalkotási és installálási terével is játszom, percepcionális feszültséget teremtve ittlét és ottlét, lét és nemlét között.
Az absztrakt festészet érzékelését, túl a kereten, térélménnyé formálom, mely tér nem létezik az idő fogalma nélkül.
Új kép- és térkísérleteimmel azt keresem, hogyan tudom érzéseimet átadni a percepció számára, hogyan tudom a nézőt és a nézői érzékelést az absztrakt festészet már megszokott befogadási sémáiból kibillenteni.
Továbbra is vallva a festészet személyes voltát, tele érzelmekkel és expresszivitással, a festészet nyomát, nyomhagyását kutatom. Új képeim alapszíne, magja a fehér, az érinthetetlen fény, a nyers vászon. A felület, melyen a festészet évszázadok óta nyomot kíván hagyni.
Sorozatomban a nyomhagyás gesztusaival játszom. Expresszív, „tudatos véletlen” által formált gesztusaimat megőrizve teszek kísérletet a terek átjárhatóságára, ugyanakkor ezek határainak megszüntetésére.
A kísérletem középpontjában a festői én láthatósága áll.
Az alkotó ember nyomhagyásának érzékenységére hívom fel a figyelmet. Képeim a testet, teret és időt kötik össze: absztraktak de egyszersmind végtelenül személyesek, benne állnak a jelen valóságában.” (Bánki Ákos)

Bánki Ákos: Pszichikai tér
byArt Gallery - Budapest, Ráday utca 47.

Még nem értékelted

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

plakát

A kiállítást június 21-én Mélyi József nyitotta meg a Centrális Galériában.

Zsuffa Zsanna Lídia - kócsag

A 300 m2-nél valamivel nagyobb alkotás a XI. Bertalan Lajos utca 16. szám alatt található társasház tűzfalára került fel, tervezője Zsuffa Zsanna Lídia.

A kiállításon Párizsban

„Nem történik benne semmi, csak az, hogy egy ember megeszik egy halat” – mondta Szindbád-Krúdy írását átolvasva egy nyomdász.