A természetművészeti mozgalom Dél-koreai alapítói Budapesten

A Koreai Kulturális Központban mutatkozik be a YATOO művészcsoport.

„A Yatoo budapesti kiállítása egy 35 éve alakult és azóta folyamatosan működő művészeti csoport tevékenységébe enged betekintést. A koreai csoport bemutatkozása azonban nem a kortárs művészet világában is egyedülálló három és fél évtizedes együttműködés miatt érdekes, hanem tevékenységüknek nemzetközileg is mérhető hatása okán. Kevesen tudják, hogy a Yatoo alapvető szerepet játszott a kilencvenes évek elején a land art és az arte povera nyomdokain kibontakozó, a természetet központi témává emelő nyugati művészeti megnyilvánulások és a hasonló művészi kifejezést favorizáló ázsiai csoportok összekapcsolásában. Nemcsak a manapság Magyarországon is meghonosodni látszó, természetművészet (Nature Art) kifejezést köszönhetjük nekik, hanem - szervezői tevékenységüknek köszönhetően - egy mind helyszínválasztásában, mind technikai megvalósításban újszerű művészeti szemlélet elterjedésében is aktívan közreműködtek. A kiállításon látható egyrészt egy dokumentációs anyag, amely a csoportnak a nyolcvanas években született, Európában nem ismert munkáit mutatja be, amelyek jellemzően a korabeli művészeti kontextusban igazi nóvumnak számító Négy Évszak workshop-sorozat keretében készültek. A természetbe eszközök és anyag nélkül kivonuló művészek őszinte, bensőséges együttműködésének dokumentumai ezek a fekete-fehér fotók, melyekben a közös alkotás felszabadult, gyermeki öröme és a természetben meglelt felhőtlen nyugalom tükröződik. A tárlat másik fele egy eredeti műalkotásokból álló sorozat, mely a Yatoo sokféle alkotói metódusai közül az efemer anyaghasználat lehetőségeit (faág, sár, falevél, magvak) hívatott szemléltetni, ezúttal nem természeti környezetben, hanem kiállítási körülmények között. A most bemutatott munkákon keresztül a nyugati művészettörténeten nevelkedett magyar közönség megérezhet valamit abból a keleti filozófiából és vallásból erősen táplálkozó alkotói hozzáállásból, amely egy a nyugati ember számára meglepő, olykor már zavaróba ejtően alázatos módon viszonyul a természethez, megkérdőjelezve a Nyugat művészetének alappilléreit: a művészi ego mindenhatóságát, az örökkévalóságnak szánt műalkotás mítoszát.” Erőss István kurátor

Yatoo természetművészeti kiállítás
2016. november 15. – december 16.
Koreai Kulturális Központ (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Megnyitó: 2016. november 15. (kedd) 18:00
A kiállítást megnyitja: Dr. Mecsi Beatrix

Yatoo, a Koreai Természetművészek Szövetsége
A Yatoo egy „természetművészekből” álló csoport, mely Gongjuban és környékén tevékenykedik. Gongju Dél-Koreában, a gyönyörű Geum folyó mentén fekszik, és az ősi Baekje-dinasztia székhelye. A Yatoo-t Gongju-i fiatal művészek csoportja alapította 1981-ben, akiknek munkáját már a kezdetektől a természet inspirálta. A Yatoo csoport által kidolgozott természet alapú művészet az 1981 óta évszakonként megrendezett „Négy Évszak Workshopok” során teljesedett ki. A csoport tagjai olyan környezetben élik életüket, melyet a négy évszak markáns változásai jellemeznek, ennek köszönhetően a pusztulás–újjászületés ciklusának folyamatos ismétlődéséből merítenek inspirációt. A Yatoo tagjai munkájuk korai időszakában – amikor még csak kevés tagot számlált a csoport – egymás egyedüli kritikusaiként fokozatosan alakították ki saját egyéni módszerüket a természettel való együttműködés terén. Az elmúlt 35 év során ez az újszerű megközelítés és munkamódszer jelentős hazai és nemzetközi elismerést hozott számukra. Az olyan események pedig, mint a Geumgang Nature Art Biennale, a Yatoo International Project, vagy a Global Nomadic Art Project, széles körben ismertté és elismertté tették a természetművészet koncepcióját.

A Yatoo-féle természetművészet jellemzői és szellemisége
A Yatoo művészei az 1980-as években arra törekedtek, hogy megtalálják az egyensúlyt a természet élő megtapasztalása és saját művészi céljaik kiteljesedése között. Fontosabb volt számukra ez a hozzáállás, mintsem saját elképzeléseik szolgálatába állítani a természetet. A Yatoo tagjai lehetőleg előkészületek nélkül, a természetbe belépve, vele együttműködésben szeretnek dolgozni, miközben testük megtisztulására, elméjük kiüresítésére törekszenek.  Munkáikhoz gyakran használják eszközként testüket, sokszor az adott helyszínen véletlenszerűen talált tárgy az alkotás kiinduló pontja. Emiatt érezhető úgy, hogy a Yatoo-művek az alkotók és a természeti környezet közötti természetes interakció termékei. Mivel munkáik legtöbbször a természetbe történő minimális, alig észrevehető beavatkozások során vagy efemer installációk, az időben eltűnő rajzok létrehozásával jönnek létre, kevés embernek volt alkalma Yatoo-munkákat az alkotás helyszínén látni. Rendszerint a legegyszerűbb eljárásokat használják: egybegyűjtenek, összekötnek, megrajzolnak, belehelyeznek, elhullatnak. Ezeket a természetben elhelyezett alkotásokat többnyire egyfajta vizuális visszafogottság jellemzi, és erős kontrasztban állnak az anyagközpontú művekkel. A minimális előállítási költség dacára ezek a munkák sosem veszítenek kreatív erejükből, melyből az elmúlt 35 év során kialakult a természetművészet esztétikai rendszere. E rendszer egyszersmind egy olyan művészi gyakorlat lehetőségének futára, mely távol marad politikai és piacgazdasági rendszerektől, ezáltal az azoktól befolyásolt művészeti mozgalmaktól is.

Hirdetés