Szívmelengető középkor - Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14-16. század

Új kiállítás nyílt 2018. április 12-én a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.

A tárlaton a látogatók megismerkedhetnek a magyar királyi udvar kályháival, a kályhák készítésének „titkaival” és történetével, valamint a csempéken megelevenedő ábrázolásokkal, melyeken a bibliai, mitológiai, népmesei és világi személyek, s történeteik jelenítődnek meg. A középkori ember fagyos napjait otthonos meleggel megtöltő kályhák mellett festményeket, ősnyomtatványt, grafikát és egyéb tárgyat is megtekinthetnek.

Az ember az őt körülvevő alapvető tárgyi környezetét olyannyira megszokta, adottnak veszi, hogy időnként kifejezetten érdekes dolog rácsodálkoznia és megismerkednie történetükkel, művészeti jelentésükkel és jelentőségükkel.
A kályha a közép-európai lakáskultúra nagy találmánya. A „feltalálása” óta (12. század) lehetővé vált, hogy a téli hideggel küszködő emberek – a királytól a parasztig – házaikban füstnélküli szobát építve gyökeresen javíthassanak életminőségükön. A kályha nem csupán a fűtőberendezés szerepét töltötte be, hanem mintái, díszítései révén a szoba egyik, sokszor presztízs értékű dísze is lett. A kályhacsempéken ábrázolt képek, motívumok a geometrikus mintáktól kezdve a figurális jelenetekig sokféle képi ábrázolást jelenítettek meg az adott kor stílusához, divatjához igazodva.

A kályhacsempék a régészeti ásatások legmegbecsültebb leletei közé tartoznak. Az idővel jól dacoló kerámia töredékek számos fontos lelőhely: királyi paloták, várak, kolostorok, városi lakóházak, vagy vidéki nemesi kúriák, sőt paraszti otthonok feltárásai legértékesebb tárgyainak számítanak. A kiállítás ezt a változatos világot mutatja be átfogó jelleggel, a történeti Magyarország területére koncentrálva, de távolabbi párhuzamokat is megidézve.
Az ország múzeumai már régóta gyűjtik ezeket az emlékeket, átfogó, tematizált bemutatásuk azonban, bár sokszor tervezték, most először valósul meg a BTM Vármúzeumban.

A kiállítást a magyar kályhacsempe-kutatás legnagyobbjai: Holl Imre és Sabján Tibor emlékének ajánlják.

Tudományos munkatársak: a Budapesti Történeti Múzeum Középkori főosztály tagjai:
Bencze Zoltán, B. Nyékhelyi Dorottya, Benda Judit, Horváth Viktória, Kovács Eszter, Magyar Károly, Papp Adrienn, Sándor Ildikó, Spekner Enikő, Takács Ágoston, Terei György, Tóth Anikó
A kiállítási installáció terve: Czeglédi Lajos – Studium Design Kft.
Kályharekonstrukció kivitelezése: Slavei Tamás – Studium Design Kft.
A kiállítás megtekinthető: 2018. április 12–szeptember 2.

A mellékelt fotón egy kiemelt tárgy látható:
Vár

Budán került elő a Budapesti Történeti Múzeum egykori főigazgatója, Gerevich László régész, művészettörténész vezette, nagy palotai ásatások idején (1960-as évek) ez a kályhacsempe, de érdekes módon nem a budai várat ábrázolja, hanem egy stilizált palotaépületet. Különlegessége, hogy áttört előlapú darab, mely már bonyolultabb munkafolyamatot tételez fel. Zsigmond király idejéből (1368-1437) származik.

Hirdetés