Kilian Leonard Dax: Mozgás-idő-mobilitás

Helyszín: 
Időpont: 
2010. március 28. 0:00 - vasárnap - 2010. április 14. 0:00 - szerda

2010. március 28-án, vasárnap 17 órakor Csáki György, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöke nyitja meg Kilian Leonard Dax kiállítását az Abigail Galériában.

Ma olyan történelmi korszakban élünk, amelyben minden megváltozik, az értékek átértékelődnek, a világ gazdasági és politikai gyökerei újraszerveződnek, globális elmozdulásoknak vagyunk szemtanui. Ez a szituáció alkalmazkodóképességet, mozgáskészséget, azaz mobilitást követel. Természetesen a művészet is reagál a kor aktuális kihívásaira, és megpróbálja kifejezésre juttatni, ami a világban körülöttünk történik s amit az emberek érzékelnek. Kilian Leonard Dax a budapesti Abigali Galéria emeleti kiállítótermében látható munkáiban mozgásba hozza a tárgyakat, a képek elemeit, a művészet eszközeivel kifejezésre juttatva a változás korszakát, amelyben élünk. Mobiljaival érzéki élménnyé teszi a mindent átfogó digitalizálást.

A hetvenes évek közepe óta Németországban élő, a képzőművészet, a dizájn és az építészet területein párhuzamosan dolgozó magyar művész kiállításán képeket, reliefeket, szobrokat és egy térkompozíciót láthatunk. A három műfajt képviselő munkák egymással kölcsönhatásban alkotnak egy összművészeti - gesamtkunstwerk - kompozíciót. A Budapesten 1954-ben született alkotó Magyarországon sem ismeretlen. Az Ernst Múzeumban 1993-ban retrospektív kiállítással mutatkozott be, bútoraival 2008-ban az Iparművészeti Múzeumban találkozhattunk, térkompozícióit tavaly a Damjanich János Múzeumban, majd a budapesti Museion Nr. 1. Galériában láthatta a közönség. Képzőművészeti és dizájn munkásságával a nyolcvanas évek kezdete óta a neoavantgárd német új hullám (Neue Deutsche Welle) létrehozói között tartják számon.

Kilian Leonard Dax térkompozíciói az absztrakt geometrikus festészet belső téri világának reális anyagokkal való, háromdimenziós, építészeti nagyságrendű interpretációi, amelyek az emberi élet színteréül szolgálnak. Munkái a német Bauhaus, a holland De Stijl és az orosz konstruktivizmus elméleteit fejlesztik tovább.

Dax és a német alternatív művészek a nyolcvanas évek elején mélyreható kulturális változásokat hoztak létre Nyugat-Európában. Milánói közös kiállításukat értékelve 1982-ben a következőképpen foglalja össze e koncepciót az olasz Casa Voque:. "Az új tárgyak formáikban, színeikben és az anyagfelhasználásban szabadok és áthatnak az építészet, a művészet és a divat területére. Ennek az új hullámnak közös nevezője a fantáziagazdagság, a kreatív formák és stílusok pluralitása, amely high tech megjelenéssel párosul".

Dax a nyolcvanas években kibontakozó ökológiai mozgalom hatására olyan formavilágot dolgozott ki, amelyben a technikai világ és a természet formáit közös nevezőre hozta. E gondolatok grandiózus léptékben jutottak kifejezésre a Volksbankok és Raiffeisen Bankok közös oktatási központja számára 1994-95-ben készült nagyszabású kasseli projektjében. Hasonló szellemi háttérrel született munkáit Németország nagy magángyűjteményeiben: Berlinben, Hamburgban, Frankfurtban, Düsseldorfban, Würtzburgban láthatja a közönség.

Legújabb munkáiban a 8000 évre viszatekintő kárpát-medencei kultúra kérdéseivel foglalkozik, amelyek a magyar közönség és Európa számára egyaránt meghatározóak.

Hirdetés