Nappal munka, éjjel szabadidő - Művészet mint a hétköznap megszakítása

Helyszín: 
Időpont: 
2013. február 7. 0:00 - csütörtök - 2013. március 30. 0:00 - szombat

Hogyan képzelhető el - a hétköznapjainkat alkotó - munka és a szabadidő végtelen váltakozásának megszakítása? Azonosíthatjuk a „szökésvonal”-akat a napi létünkbe látszólag beágyazott megszakíthatatlan körforgással? És végül: elkerülhetjük valóban a - Walter Benjamin által javasolt kifejezéssel - „tapasztalat elértéktelenedésé”-t, amit a modernitás idézett elő?

Az elszegényedett hétköznap megélésének tapasztalatára talán a kortárs művészeti gyakorlatok nyújthatnak ellenszert, azáltal, hogy megszakítják munka és szabadidö folyamát és megtörik az uralkodó látásmódok rendszerét.

A hétköznapi lét egyszerre a banalitás és az elmélyültség, valódi és hiteltelen tereként olyan lappangó lehetőségeket, sponteneitást és szabad mozgást testesít meg, amit a művészet a hétköznapinak – épp kettős dimenziójából eredően - segíthet megvalósítani.

Olga Chernysheva: Csodára várva 1

A kiállításon részt vevő művészek a hétköznapok szféráját részben kritikai szemléletű, mégis költői hangvételű kísérletek terepeként, részben olyan zónaként választották, ahol a mindennapok látens konfliktusait és a velük járó ellentmondásokat deríthetik fel. A lét mélyen gyökerező ellentmondásai a feloldásukra irányuló kísérletben mutatkoznak meg. S ami nyilvánvalóvá válik, hogy a hétköznap általános gyakorlata vagy - pontosabbá téve - újraformálása nem a megszokott „művészet=élet” vagy „művészet+élet” képlet, hanem sokkal inkább az élet művészete.

Anca Benera és Arnold Estefan 2010 óta dolgoznak közösen, a bukaresti Centre for Visual Introspection alapítói. Nemzetközi események résztvevőiként is egyre ismertebbek: Kasselben, a dOCUMENTA 13-on a Winning Hearts and Minds projektben a Critical Art Ensemble meghívására előadás-performance-szal vettek részt. A jelenlegi kiállításon bemutatott munkájuk törvényi struktúrák vizsgálatára vonatkozik, a lét és a művészet kiegyenlítésére reflektálva.


Olga Chernysheva orosz művész festményei mellett video-munkáival vált ismertté. Magyarországon legutóbb a Ludwig Múzeum Helyszíni szemle c. kiállításán szerepelt az Ermitage tereinek viszony-rendszerét bemutató műve. Budapesten most Csodára várva c. ironikus s egyúttal poétikus fotó-sorozata látható.

Berry Patten (UK) és Antje Peters (DE) a jelenlegi kiállításon bemutatott munkáiban meghatározó a játékos kisajátítás taktikája, s a hétköznapok poézisének kiemelése.

Hirdetés