2018. június 22. - péntek

Nappal munka, éjjel szabadidő - Művészet mint a hétköznap megszakítása

Kinyomtatom...
Helyszín: 
Knoll Galéria
Időpont: 
2013. február 7 - 2013. március 30

Hogyan képzelhető el - a hétköznapjainkat alkotó - munka és a szabadidő végtelen váltakozásának megszakítása? Azonosíthatjuk a „szökésvonal”-akat a napi létünkbe látszólag beágyazott megszakíthatatlan körforgással? És végül: elkerülhetjük valóban a - Walter Benjamin által javasolt kifejezéssel - „tapasztalat elértéktelenedésé”-t, amit a modernitás idézett elő?

Az elszegényedett hétköznap megélésének tapasztalatára talán a kortárs művészeti gyakorlatok nyújthatnak ellenszert, azáltal, hogy megszakítják munka és szabadidö folyamát és megtörik az uralkodó látásmódok rendszerét.

A hétköznapi lét egyszerre a banalitás és az elmélyültség, valódi és hiteltelen tereként olyan lappangó lehetőségeket, sponteneitást és szabad mozgást testesít meg, amit a művészet a hétköznapinak – épp kettős dimenziójából eredően - segíthet megvalósítani.

Olga Chernysheva: Csodára várva 1Olga Chernysheva: Csodára várva 1

A kiállításon részt vevő művészek a hétköznapok szféráját részben kritikai szemléletű, mégis költői hangvételű kísérletek terepeként, részben olyan zónaként választották, ahol a mindennapok látens konfliktusait és a velük járó ellentmondásokat deríthetik fel. A lét mélyen gyökerező ellentmondásai a feloldásukra irányuló kísérletben mutatkoznak meg. S ami nyilvánvalóvá válik, hogy a hétköznap általános gyakorlata vagy - pontosabbá téve - újraformálása nem a megszokott „művészet=élet” vagy „művészet+élet” képlet, hanem sokkal inkább az élet művészete.

Anca Benera és Arnold Estefan 2010 óta dolgoznak közösen, a bukaresti Centre for Visual Introspection alapítói. Nemzetközi események résztvevőiként is egyre ismertebbek: Kasselben, a dOCUMENTA 13-on a Winning Hearts and Minds projektben a Critical Art Ensemble meghívására előadás-performance-szal vettek részt. A jelenlegi kiállításon bemutatott munkájuk törvényi struktúrák vizsgálatára vonatkozik, a lét és a művészet kiegyenlítésére reflektálva.


Olga Chernysheva orosz művész festményei mellett video-munkáival vált ismertté. Magyarországon legutóbb a Ludwig Múzeum Helyszíni szemle c. kiállításán szerepelt az Ermitage tereinek viszony-rendszerét bemutató műve. Budapesten most Csodára várva c. ironikus s egyúttal poétikus fotó-sorozata látható.

Berry Patten (UK) és Antje Peters (DE) a jelenlegi kiállításon bemutatott munkáiban meghatározó a játékos kisajátítás taktikája, s a hétköznapok poézisének kiemelése.

Még nem értékelted

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

plakát

A kiállítást június 21-én Mélyi József nyitotta meg a Centrális Galériában.

Zsuffa Zsanna Lídia - kócsag

A 300 m2-nél valamivel nagyobb alkotás a XI. Bertalan Lajos utca 16. szám alatt található társasház tűzfalára került fel, tervezője Zsuffa Zsanna Lídia.

A kiállításon Párizsban

„Nem történik benne semmi, csak az, hogy egy ember megeszik egy halat” – mondta Szindbád-Krúdy írását átolvasva egy nyomdász.