KissPál Szabolcs kiállítása

Helyszín: 
Időpont: 
2009. szeptember 19. 0:00 - szombat - 2009. december 13. 0:00 - vasárnap

KissPál Szabolcs egyéni kiállítása pályaközépi áttekintés, mely eddigi munkásságának fő irányvonalaira helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor láttatni kívánja azokat a tartalmakat és lehetőségeket, melyek művészetét jelenleg jellemzik.

Néhány, referenciapontként szereplő régebbi munka mellett a kiállítás javarészt új műveket mutat be. Ennek indoka az az utóbbi időben észlelhető fordulat KissPál Szabolcs művészeti tevékenységében, mely eddigi kutatásait tágabb kontextusba helyezi. E változás jellemzője, hogy alkotói figyelme az önreflexióról és a művészet formai nyelvezetének vizsgálatáról a társadalom, a politika és a történelem irányába fordult, a médiaművészethez kötődő percepciós kérdések után a médián keresztüli észlelés kritikai elemzése került fókuszába.

A referenciaként szereplő munkák között helyet kap a Halfway to NW (2004) című, Magyarországon még be nem mutatott videó, mely a művész köztes-pozíciója mellett foglal állást, amely egyszerre adja meg számára a társadalom és a művészeti szféra közötti átjárás lehetőségét és írja elő annak szükségszerűségét. A Maya II. című videó, a Maya III. és a Vázlat 1:1 méretben című új installációk KissPál régebbi, a látás és észlelés kettősségét, valamint az egyén és a történelem kapcsolatát elemző munkáinak következetes kiterjesztései.

Az új műalkotások kiindulópontjai napjaink köztéri eseményei, a közéleti diskurzusok/viták, a társadalom megosztottsága, valamint az ideálok korróziója. Az új munkák – installációk, videók, fotók – a köztér fogalmának elemzésére tesznek javaslatot, a képviseleti demokrácia eszméje és gyakorlata közötti különbözőségekre mutatnak rá, a (politikai) reprezentáció kérdéseivel foglalkoznak, az egyén lehetőségeit és felelősségét taglalják a különböző (jogi, politikai, gazdasági) keretek és korlátok között. KissPál Szabolcs kiállítása a művész társadalmi szerepének, az esztétika és politika viszonyának újragondolására késztet.

Megnyitó: 2009. szeptember 18-a, péntek, 18 óra (Somogyi Hajnalka, művészettörténész)

Hirdetés