Németh Hajnal: Szimultán város

Kétcsatornás filminstalláció, Tar Sándor „Szőke város” című verse alapján a debreceni Csokonai Irodalmi Laborban.

Németh Hajnal „Szimultán város” című filminstallációja Tar Sándor „Szőke város” című versét idézi nyelvi és zenei kontextusban. A kétcsatornás filmvetítésen látható kísérleti előadás lényege a vers magyar nyelvről német nyelvre történő többszörös szimultán tolmácsolása, melyet kiegészít egy mellérendelt improvizatív zenei előadás. A filmfelvétel helyszíne maga a hangstúdió, ahol a különböző hangsávok szeparált terekben, egyidejűleg kerültek felvételre.

A Tar Sándor verset magyarul felolvasó színész, Keresztes Tamás előadását egyszerre három hivatásos szinkrontolmács közvetíti, így az egyidejű és spontán tolmácsolás által párhuzamosan születnek különböző német nyelvű verziók. A fordítás változataiban létrejövő minimális eltérések nem eredményeznek különösebb eltérést a jelentésben, hanem ugyanannak a tartalomnak hozzák a különböző személyes interpretációit. Maga az eredeti vers, ellentétben Tar szociografikus írásainak tárgyilagosságával, egy személyes hangon megszólaló, belső vívódásokat közvetítő, hullámzó érzelmekkel telített mű.

Németh Hajnal kísérleti darabjának lényeges formai eleme a zeneiség, amit egyrészt az André Vida által komponált improvizatív zene, másrészt a párhuzamosan hallható két nyelv, a felolvasás és a három szimultán fordítás ritmusa és összhangzása hoz létre. A filmvetítések és a hangcsatornák között a közönségnek szabad mozgástere van.

Tar Sándor 1967 és 1970 között Drezdában dolgozott vendégmunkásként, majd 1975 és 1976 között ugyanitt otthonnevelő volt. Drezdában a munkásotthoni életkörülmények élményeiből és tapasztalataiból írta meg „Tájékoztató” című szociografikus írását, melyet legutóbb a Déri Múzeum adott ki 2017-ben. Ugyanebben a kötetben található a „Szőke város” című vers is, mely eredetileg egy 1969-ben, 22 oldal terjedelemben legépelt mű – egy személyes kép a társadalomról és a történelemről, mely egy német nő iránt érzett szerelem fényében, a psziché mélyéről tükrözi a világot. Tar a vers utószavában ezt írja: „Sabine ma átröpült ismét, vagy el sem ment, nem emlékszem már, lefordítottam neki versemet, más nem jutott eszembe…”

A 2021. október 3-án megnyílt kiállítás megtekinthető: október 4 – 16., 12:00 – 18:00.

Csokonai Irodalmi Labor (4024 Debrecen, Kossuth u. 1.)

Záróesemény: „Szimultán város – színészválogatás”, performansz

október 16., szombat, 16:00 -19:00 folyamatosan közreműködik a Csokonai Színház társulata és André Vida szaxofonon.

(a mellékelt fotó a próbán készült)

Hirdetés